Bisdomnieuws

Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez

 -Haarlem- Vandaag zater­dag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot pries­ter wor­den gewijd in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem. De plech­tig­heid vangt om 10.30 uur aan. het Dio­ce­saan Project­koor zal aan deze vie­ring muzikaal mede­wer­king verlenen. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om bij deze bij­zon­dere vie­ring aanwe­zig te zijn. Wilt […]

Priesterwijding Martijn Derks

  -‘s Hertogenbosch- Vandaag, zaterdag 11 juni, zal Mgr. De Korte tijdens een pontificale Eucharistieviering in de kathedraal Martijn Derks tot priester wijden. De priesterwijding begint om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Priesters die willen concelebreren worden gevraagd om zelf een albe en witte stola mee te brengen. […]

Werkzaamheden kapel bisdombureau R’dam afgerond

Bisschop Van den Hende zegende de kapel tijdens een eucharistieviering   -Rotterdam- De kapel in het bisdombureau in Rotterdam is vernieuwd. Op donderdag 12 mei vierden de bisschop, vicaris-generaal Van Deelen en medewerkers van het bisdom voor het eerst samen de eucharistie in de vernieuwde kapel. Dat was voor het eerst […]

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal

  -Utrecht- Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. “We zijn verheugd dat vandaag de […]