Bisdomnieuws

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon Gaan! Parochies in Nederland gaan ervoor

 -Groningen- Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook parochies in Aartsbisdom Utrecht en Bisdom Haarlem-Amsterdam zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Niet alleen bieden zij onderdak […]

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht verspreid

 -Utrecht- De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de coronaviruspandemie […]

Nieuwe uitgave in serie Kerkelijke Documentatie met onder meer Querida Amazonia

 -Utrecht/Breda- Op woensdag 12 februari 2020 werd de postsynodale exhortatie van Paus Franciscus naar aanleiding van de  bijzondere Bisschoppensynode over de Amazoneregio gepubliceerd. Deze exhortatie komt nu beschikbaar in een door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in de serie Kerkelijke Documentatie. De titel van de postsynodale exhortatie is Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone […]