Christelijke vluchteling niet veilig in AZC

Leestijd: < 1 minuut  Ook in ons land zijn Christelijke vluchtelingen, grotendeels protestant, nauwelijks veilig. Dat zeggen de protestantse organisaties Open Doors en de stichting gave uit Harderwijk. Twee zeer actieve protestantse organisaties op het gebied van hulp aan Christelijke vluchtelingen, zij hebben nu een meldpunt opgericht voor Christelijke vluchtelingen die bedreigd worden door of slachtoffer zijn van geweld.

Er waren in AZC’s al jaren klachten over bedreigingen en geweld tegen LGHBT’ers, nu komt steeds meer het verbale en fysieke geweld tegen Christenen ‘boven water’. Met name moslims die zich tot het Christendom hebben bekeerd, vrijwel allemaal tot het protestantisme, voelen zich onveilig. Omdat velen van hen ook een facebook-account hebben lopen zij ook nog eens kans dat via dit medium familieleden in het land van herkomst eveneens in een penibele situatie terechtkomen.

Volgens stichting Inlia, die uitgeprocedeerde vluchtelingen in het ganse land opvangt worden wel opmerkelijk vaak bekeerde vluchtelingen samen met moslims in één en dezelfde kamer in een AZC geplaatst. In het AZC Hoogeveen (voormalige gevangenis de Grittenborgh) slapen 4 asielzoekers in een voormalige 2-persoonscel van 15 m2. De kans op spanningen is dan ook voorgeprogrammeerd. Intimidatie, mishandeling zijn aan de orde van de dag. 

Het meldpunt zal de klachten in kaart brengen en wil daarna met de bevoegde instanties en politie in gesprek om iets aan de concrete situatie te veranderen. Van de bekeerde moslims in Nederland is 98% lid van een protestantse kerk. De stichting Inlia in Groningen, die in een groot deel van het land de Bed-Bad-Brood voorziening uitvoert, werd opgericht door de raad van Kerken. Hoofdzakelijk protestantse kerken zijn actief in hulp aan vluchtelingen, de grootste organisatie welke zich richt op hulp is de stichting Gave te Harderwijk.

Bron: Inlia Foto: Pixabay