Conservatieve Katholieken eisen excuses van VS-Aartsbisschop

Leestijd: < 1 minuut -Washington- (1010WINS) Conservatieve Katholieken in de VS eisen excuses van de Aartsbisschop van Washington vanwege zijn kritiek op VS-president Donald Trump.

Aartsbisschop Wilton Gregory heeft met zijn kritiek op Trumps optreden bij het herdenkingsoord voor Paus Johannes Paulus II de bestaande splitsing in de hoofdstad van de VS en van de Katholieken verder vergroot, dat zou blijken uit een petitie van het Canadese online-portaal voor rechts-conservatieve Katholieken ‘LifeSiteNews’, die naar eigen beweringen rond 35.000 ondertekenaars zou hebben.

“Verwarrend en verwerpelijk”

Gregorys houding zou als onbegrijpelijk worden ervaren en zijn rol als geestelijk leider niet gepast. De Aartsbisschop van de Amerikaanse hoofdstad had het presidentieel bezoek aan het Pauselijk monument, begin juni, als “verwarrend en verwerpelijk” betiteld.

De Ridders van Columbus, die het herdenkingsoord financierden, verweet hij, dat zij zich door Trump “onvoorstelbaar hebben laten misbruiken en manipuleren”. Naast Gregory
hadden ook andere leidende VS-Katholieken Trump’s optreden, zowel bij het Pauselijk herdenkingsoord als met de Bijbel in de hand voor de episcopale St-John’s-kerk, als politiek misbruik van religie veroordeeld.

De organisatoren van de petitie spreken dit tegen. Paus Johannes Paulus II  zou zich tijdens zijn Pontificaat onvermoeibaar voor vrijheid van religie hebben ingezet, aldus de organisatie. Kort daarop verklaarde Trump de vrijheid van religie tot absolute prioriteit in de buitenlandse politiek van de VS.