Curie-Kardinaal Müller sprak zich vóór gehuwde Priesters uit

Leestijd: 2 minuten
Curie-Kardinaal Gerhard Ludwig Müller (Foto EMB)
-Vaticaanstad- (KNA) De huidige Curie-Kardinaal Gerhard Ludwig Müller heeft zich, in de jaren waarin hij theologieprofessor was, vóór de toelating van gehuwde mannen tot het Priesterschap uitgesproken. Dat zou blijken uit een schrijven, welke circuleert onder de deelnemers van de Amazone-Synode in Rome.

In het schrijven schreef Müller in 1992, terugblikkend op een studiereis naar Peru in 1988: “Kijkend naar het Priesterschap is het noodzakelijk, dat er celibatair levende Priesters zijn. Maar er moet óók de mogelijkheid zijn, in de vele moeilijk bereikbare Parochies of in de stedelijke ‘massaparochies’ religieus onderlegde en  theologisch onderwezen familievaders de Priesterwijding te geven, opdat zij ter plaatse het pastorale en liturgische basispastoraat kunnen uitoefenen.”

Voorts schreef Müller: “Men moet Parochiebesturen uit celibataire en gehuwde Priesters vormen” en verklaarde hij: “Een dergelijk nieuw concept is absoluut niet in tegenspraak met de traditie van de Kerk. Want de trouw aan de traditie betekent niet, dat de Kerk in alle gevallen alleen schatplichtig is aan het verleden, maar veel meer aan de toekomst, om de Boodschap door te kunnen blijven geven.”

Müller was van 1986 tot 2002 Professor in de Dogmatiek in München en daarna tot 2012 Bisschop van Regensburg. Daarna benoemde Paus Benedictus XVI hem tot Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. In 2014 verhief Paus Franciscus Müller tot Kardinaal. In 2017, na vijf jaar aan de top van de
Congregatie, verlengde Paus Franciscus Müllers Ambtstijd niet. De Kardinaal leeft in Rome en is lid van meerdere Pauselijke adviesraden en Congregaties. In interviews bekritiseerde de 71-jarige regelmatig en heftig ontwikkelingen in het huidige Pontificaat, die hij tegenstrijdig vindt met de Kerkelijke traditie en leer.

Foto: Publiek domein/EMB

ComputerComputer