Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 29 april 2022 -06:47 – Bron: CBS/Maarten Bloem – Beeld:  Kalhh
  -Heerlen- In het eerste kwartaal van 2022 hebben bijna 6,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, bijna 35 procent minder dan in het kwartaal ervoor. Het aantal nareizigers is gedaald naar ruim 2,5 duizend. In het eerste kwartaal van dit jaar deden 75 Oekraïners en 120 Russen een eerste asielaanvraag. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van de IND.

 

In het eerste kwartaal van 2022 dienden 6 485 asielzoekers een eerste asielverzoek in, 3 385 minder dan het kwartaal ervoor (-35 procent). De grootste daling was zichtbaar onder de asielzoekers uit Syrië. In het laatste kwartaal van 2021 waren dit er nog bijna 4 duizend, in het eerste kwartaal van 2022 was dat gedaald tot 1 640

Na Syriërs vormden Afghanen (720) en Jemenieten (525) in het eerste kwartaal van 2022 de grootste groepen asielzoekers. Het aantal asielaanvragen van Afghanen daalde van 1 095 in het laatste kwartaal 2021 naar 720 in het eerste kwartaal van 2022. Veruit de meeste aanvragen werden in maart gedaan (500). Dit komt door de evacuatievluchten die in die maand plaatsvonden.

Toename eerste asielaanvragen in maart

Ten opzichte van eind 2021, daalde het aantal asielaanvragen in januari en februari 2022. In maart nam het aantal weer toe. In die maand werden er bijna net zoveel eerste asielaanvragen ingediend (2 920) als in januari en februari samen, toen er achtereenvolgens 1 960 en 1 600 aanvragen werden gedaan.

Daling aantal nareizigers

Het aantal nareizigers in het eerste kwartaal van 2022 bedroeg 2 555, 675 minder dan het kwartaal daarvoor (-21 procent). Het aantal nareizigers is echter relatief hoog; gedurende 2018 tot en met de eerste helft van 2021 kwamen elk kwartaal minder nareizigers naar Nederland.

De daling van het aantal nareizigers komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische nationaliteit waarvan er 1 745 naar Nederland kwamen, 500 (-22 procent) minder dan een kwartaal eerder. Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit en het aantal staatloze nareizigers bleef stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal (respectievelijk 140 en 135).

Het aantal nareizigers uit Eritrea en Jemen nam af naar respectievelijk 95 en 90. Het aantal nareizigers vanuit Afghanistan blijft vooralsnog laag, het gaat om enkele tientallen per maand.

Internationale ontwikkelingen

Tijdens de lockdowns gedurende de coronapandemie in 2020-2021 was een afname te zien van de aantallen eerste asielaanvragen en nareizigers, om vervolgens na opheffen van reisbeperkingen weer toe te nemen. Deze inhaalslag door opgeheven reisbeperkingen zet zich ook in het eerste kwartaal van 2022 door.

Vanwege de oorlog in Oekraïne is in het eerste kwartaal van 2022 ook een stijging van het aantal eerste asielaanvragen vanuit Oekraïne zichtbaar. Mensen uit Oekraïne zijn niet verplicht om een asielaanvraag in te dienen om te blijven, een deel van hen doet dat wel. In de periode 2019 – 2021 deden elk kwartaal gemiddeld 20 personen uit Oekraïne een eerste asielaanvraag. In het eerste kwartaal 2022 waren dat er 75, waarvan de meesten in maart (50).

Ook uit Rusland kwamen meer asielverzoeken binnen, 120 in het eerste kwartaal van 2022. Gemiddeld kwamen er gedurende 2019 – 2021 elk kwartaal telkens 65 asielverzoeken van mensen uit Rusland binnen.