De Bijbel als spiegel voor een heilig leven

Leestijd: 2 minuten

De Bijbel is leidraad en kompas voor het dagelijks leven. De kerkvader Augustinus schreef een zogenaamde spiegel (speculum), bedoeld voor christenen om een heilig en vroom leven te leiden.

Augustinus schreef het boek aan het eind van zijn leven om zijn eigen levensbalans op te maken. Hij geeft een overzicht van plaatsen in de Heilige Schrift waarin zaken worden „geboden, verboden of toegestaan.”

Aan het eind van zijn leven stelde de kerkvader Augustinus (354-430) een bloemlezing samen van passages uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin richtlijnen waren opgenomen voor een goed leven. Uit bekende en minder bekende Bijbelboeken haalde hij díé geboden en verboden, waardoor lezers niet alleen werden geconfronteerd met hun eigen onvolmaaktheid, maar ook werden aangespoord te streven naar perfectie: in het werk, in de levensordening, in de omgang met anderen en in de relatie tot God.
Augustinus’ selectie levert niet alleen een boeiend tijdsdocument op, maar de bloemlezing kan ook nu nog als een spiegel werken waarin lezers zichzelf kunnen ‘zien’ en zelfconfrontatie onvermijdelijk is.
De Bijbel als spiegel is bezorgd en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink en Joost van Neer. De inleiding is van de hand van Paul van Geest.

De hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie Paul van Geest (Tilburg University) leidt het boek gedegen in. Het is bezorgd en van aantekeningen voorzien door docent Latijn en Theologisch denken Vincent Hunink (Erasmus Universiteit) en Joost van Neer, vertaler en onderzoeker van het Augustijns Instituut. Van Geest plaatst het ‘Speculum’, de ‘Spiegel’ van kerkvader Augustinus (354-430), een inzichtswerk, in zijn tijd. Hij bespreekt onder andere de authenticiteit ervan en de criteria op basis waarvan Augustinus passages uitsloot of juist opnam. Het boek bestaat uit 555 citaten, ontleend aan 24 van de 44 boeken van het Oude Testament, en 239 aanhalingen uit de 27 boeken van het Nieuwe Testament. Het zijn geboden die Augustinus van belang vond voor ‘de lezer die al in God gelooft’, gericht op het leiden van een moreel verantwoord leven. Het is een fraai verzorgde uitgave in toegankelijk Nederlands, die uitnodigt tot ‘grasduinend lezen’. Het boek is geschikt voor mensen die zich graag laten inspireren door teksten uit de Bijbel, los nog van eventuele interesse in Augustinus. Onderstaand kan U het boek bestellen, levering binnen 24 uur op rekening.