De Pauluskerk in Someren-Noord is gesloopt. (video)

Leestijd: 2 minuten De Pauluskerk in Someren-Noord is gesloopt. Op donderdag 22 november ging de kerk nagenoeg geheel tegen de vlakte. Vrijdag 23 november stond er geen muur meer overeind.

De Pauluskerk in Someren is op zondag 5 februari 2017 buiten gebruik gesteld. Dat heeft de Franciscusparochie besloten. De kerk is ontruimd. Reden is het teruglopende aantal kerkgangers. Mogelijk koopt de gemeente Someren de kerk in Someren-Noord voor gebruik als gemeenschapshuis. Volgens de parochie is de verkoop echter nog niet rond. In maart 2017 is de luidklok met een heftruck uit de toren verwijderd.

Op zondag 5 februari vond in de Paulus­kerk in Someren-Noord de laatste eucharistie­viering ooit plaats. De Paulus­kerk is na afloop van deze afscheidsdienst na 51 jaar aan de eredienst onttrokken. Voorgangers bij deze laatste H. Mis waren pastoor Pieter Scheepers, pater Xavier en pater Van Langen. Het Paulus- en Jozefkoor zong voor het laatst in de – nu wel – volle kerk.

Het sluiten van de Pauluskerk gebeurt niet om financiële redenen. De parochiebijdrage is altijd bovengemiddeld geweest en de financiële positie van de Paulus­parochie is altijd goed geweest, d.w.z. ze werkten altijd met een sluitende begroting. Het groeiend gebrek aan genoeg mensen, zowel kerk­gangers, vrijwilligers en beroeps­krachten om twéé kerken in Someren te hebben is de basis van het besluit om de kerk te sluiten. Kerken worden meestal gesloten vanwege de mensen die niet meer komen, maar de mensen die trouw wel komen zijn er de dupe van. De afgelopen jaren is er aanhoudend geprobeerd om de Paulusgeloofsgemeen­schap levensvatbaar te houden. De laatste maanden waren er echter meer koorleden dan bezoekers tijdens de H. Missen.

Dat het doek ging vallen, zag men van mijlenver aankomen. Pastoor Pieter Scheepers bedankte tijdens de laatste viering alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de Pauluskerk. Mirjam Jansen, voorzitter van de locatieraad, ontving een gouden speld met daarop het logo van de Pauluskerk. Dat was de laatste officiële gebeurtenis in de kerk. De komende weken wordt de kerk ontruimd en zal de inventaris worden herbestemd. In de toekomst kan de pastorale zorg voor de gelovigen van de Paulusgeloofs­gemeen­schap verder gegarandeerd worden vanuit de Lambertus­kerk in Someren en desgewenst vanuit één van de andere kerkgelegenheden in de Franciscus­parochie.

Bron: ADN Foto: Archief Video: Youtube/Siristv