De RK-kerk op Schouwen-Duiveland luidt de noodklok.

Leestijd: 2 minuten De Rooms Katholieke kerk op Schouwen-Duiveland luidt de noodklok. De renovatie van de pastorie slaat een fors gat in de kerkbegroting. Het kerkbezoek loopt terug en het kerkgebouw aan de Serooskerkerweg te Haamstede is in de wintermaanden al dicht. “Als het kerkbezoek blijft afnemen, zullen er kerken moeten sluiten. Ook in Zeeland.”

 

Het woordje dat Erik Steegmans, bestuursvoorzitter van de Parochiekerncommisie, vorige maand sprak, stemde niet bepaald vrolijk. Voor de Rooms-Katholieke Kerk op het eiland was 2018 een slecht jaar en de toekomst is ook al niet al te rooskleurig. In 2018 kwam pastoor Verdaasdonk, één van de twee pastoors van de parochie, te overlijden. Hij was bijzonder geliefd binnen de parochie. Pastoor Fons van Hees kreeg het extra druk. “Wij missen Verdaasdonk nog iedere dag. Hij zorgde er voor dat wij samen kerk waren. Ik weet zeker dat hij zou willen dat wij dit nu samen op pakken”, aldus Steegmans.

Met ‘dit’ bedoelt de voorzitter alle zaken die gedaan moeten worden. Zoals de renovatie van het dak en woningen aan de Oude Haven en de pastorie van pastoor Van Hees in Zierikzee. Ook de tuin achter het parochiegebouw en de tuin van de pastoor werd opgeknapt. “In de loop der tijd is daar een behoorlijk gat ontstaan. We kwamen er toevallig achter, omdat de pastoor vanuit huis naar zijn tuin toe wilde. Vlakbij de tuindeur zat een verzakking omdat de riolering nog aangesloten is op het grote gewelf in Zierikzee. Zo’n 40 jaar geleden aangelegd. Ja, af en toe zijn zulke zaken aan vervanging toe. De verzakking betekende wel dat de gang en de keuken tussen het centrum en de pastorie gestut moest worden. Het werk is inmiddels gedaan, maar ik vrees de rekeningen die nog moeten komen. Die slaan een flink gat in de financiële reserves”, licht Steegmans toe.

 

Geld komt er door de teruglopende bezoekersaantallen minder binnen. “Op een gewone zondag zitten er zo’n 70 á 80 mensen in de kerk. De terugloop heeft tal van oorzaken, met name de vergrijzing. Gezinnen gaan niet op zondag vroeg hun bed uit voor een kerkdienst. Die levenswijze is niet meer van deze tijd. Wij hebben nog vier keer per jaar een goedbezochte gezinsviering, die begint dan om 10:00 uur.”

Ook vrijwilligers stoppen, al zijn daar enkele vervangers voor gevonden. De groep vrijwilligers wordt groter, maar daarmee is het probleem niet opgelost, waarschuwt Steegmans. “Ik had wel een positief praatje kunnen houden, maar het loopt niet los als wij als parochie niet samen de schouders eronder zetten.”

Steegmans is stellig. “Het is duidelijk dat wij niet alles meer kunnen behouden, zoals het vroeger was. Wij moeten roeien met de riemen die wij hebben. Dit vraagt van ons dat wij nog meer samen zaken op zullen moeten pakken. Doen wij dit niet, dan wordt het kerkbezoek nog minder en zullen er noodgedwongen kerken moeten sluiten in onze parochie. Wij hebben dus eigenlijk zelf onze eigen toekomst in de hand.” (MB) Steun de Parochiekern door een bijdrage te doneren als MariaBode-lezer: Bijdragen kunnen worden gestort op NL63INGB0001285785 t.n.v. Parochiekern Zierikzee

 

 

 

Foto: parochie