Vaticaan: Droogte ernstige bedreiging voedselvoorziening

-Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft de internationale gemeenschap opgeroepen snel te handelen tegen de oprukkende wereldwijde droogte.

“Wij hebben te maken met een ernstige bedreiging voor de wereldwijde voedselvoorziening”, zei de permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de FAO, de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, Fernando Chica Arellano, gisteren in Rome.

Hij deed zijn uitspraken bij gelegenheid van de werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming. De mensen die hier dagelijks onder lijden op verschillende plaatsen van deze aarde, zijn sowieso al de armsten der armen, aldus de Vaticaandiplomaat.

“Het is dan ook onontkoombaar om preventieve maatregelen te nemen.” Nieuwe technologiën kunnen daarbij een waardevolle bijdrage leveren. Chica noemde als voorbeeld waarnemingssatelieten, die kunnen bijdragen, natuurrampen te voorkomen. Ook moet in de strijd tegen de droogte een ‘krachtige landbouw’ geschapen worden, om klimaatverandering en waterschaarste te trotseren.

Bron: KNA Foto: Pixabay-symboolfoto

Geef een reactie op dit artikel