De Schepping

Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020

  -Heerlen- De broeikasgasemissies daalden ten opzichte van 2019 met 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent in 2020. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990 en benadert de Urgenda-doelstelling, een broeikasgasreductie van minimaal 25 procent (1990–2020). Het verschil is klein en ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte van de broeikasgasemissies. Dit blijkt […]

Lockdown veroorzaakt rattenplaag in steden

  -Amsterdam- Knaagdieren zoals ratten worden door de horecasluiting afgesneden van hun traditionele voedselbronnen. De dieren kunnen wel tegen een stootje en zullen niet alleen overleven, maar ook uitzwermen in de zoektocht naar eten. Ongediertebestrijders waarschuwen om het rattenprobleem niet te laten liggen. De eeuwenoude plaag die de stedelijke mens belaagt […]

Landbouw: Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest

-Heerlen- De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met een jaar eerder licht toegenomen met krap 1,0 procent tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram, 2,8 procent […]