De Schepping

CO2-uitstoot Europese auto’s fors gedaald in 2020

Boerenlandvogels onder druk

-Assen- De populatieontwikkeling van broedvogels wordt jaarlijks gevolgd via de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Deze laten een neerwaartse populatietrend zien van de boerenlandvogels. Deze vogels zijn een belangrijke indicator voor de ecologische kwaliteit van het agrarisch gebied, zowel in Nederland als binnen Europa. Het Netwerk Ecologische Monitoring […]

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald

  -Heerlen- Het nestsucces van beschermde nesten van vogels van het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent. Ruim een kwart van de nesten van deze grondbroeders, waaronder grutto en kievit, wordt door middel van agrarisch natuurbeheer beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. […]