De Schepping

Grote milieuramp staat voor de deur

-BOSTON- De tweede wereldoorlog is al meer dan 70 jaar voorbij, maar de gevolgen ondervinden wij nog dagelijks. Met name in Duitsland waar nog steeds bij bouwprojecten vliegtuigbommen worden aangetroffen, op zich geen probleem, ware het niet dat vele van deze bommen nooit zijn ontploft. Een ramp van heel ander […]

Groene energie haalt Duitse kolencentrales in

-LAUSANNE- In 2018 kwam meer dan 40 procent van de Duitse stroom uit hernieuwbare bronnen. Daarmee laat het bruin- en steenkool achter zich, en de trend lijkt niet meer te keren. Door het stilleggen van kerncentrales en de stop met kernenergie was Duitsland de afgelopen jaren erg afhankelijk van steen- en […]

Niet meer bloemen maar meer bomen kunnen bijen redden

Niet door meer bloemen maar door meer hagen en bomen te planten kunnen we de bijen nog redden, stellen Britse onderzoekers. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. In heel Europa gaan de bijen achteruit, onder meer door moderne landbouwmethoden en minder geschikte habitats. Dat probeert men nu te keren door grote stroken […]

De Dode Zee is terminaal

 Er wordt al lang getracht een reddingsplan voor de Dode Zee, een van de meest opmerkelijke biotopen op aard, uit te werken. Door een samenloop van ongunstige factoren dreigt het gebied in hoog tempo helemaal uit te drogen. Er zijn nu echter plannen om het probleem radicaal aan te pakken. […]

Mediterrane bossen met 2 procent gegroeid

De oppervlakte bos in het gebied rond de Middellandse Zee is met 2 procent gegroeid tussen 2010 en 2015, een toename van 1,8 miljoen hectare, blijkt uit nieuwe cijfers van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). Ondanks de groei, vergelijkbaar met de oppervlakte van Slovenië, zijn de bossen in het gebied ook […]