Deel bevolking dat bij religieuze groep hoort in 2022 niet afgenomen

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 7 april 2023 – 06:05 uur – Bron: CBS/Tanja Traag Beeld: Publiek domein/

 -Heerlen- In 2022 gaf 43 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan bij een levens- beschouwelijke groepering zoals een kerk, moskee of synagoge te horen. Dat is bijna net zoveel als een jaar eerder. 12 procent bezocht regelmatig, minstens een keer per maand, een dienst. Evenveel mensen volgde regelmatig een dienst via televisie, radio of internet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS. Lees verder onder de reclame>

Hoewel de betrokkenheid van Nederlanders bij religieuze groeperingen het laatste jaar stabiel is, is er over een langere periode een neerwaartse trend te zien. Zo rekende in 2012 nog meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder (54 procent) zich nog tot een kerk, moskee of synagoge. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de coronapandemie een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de religieuze betrokkenheid.

Bezoek religieuze bijeenkomsten daalt

Van de Nederlanders van 15 jaar of ouder bezocht 12 procent in 2022 regelmatig, minstens een keer per maand, een religieuze dienst. In 2012 was dit nog 17 procent. Van de meest voorkomende religies gingen katholieken het minst vaak naar de kerk; 11 procent bezocht regelmatig een dienst. Bij de protestanten ging iets meer dan de helft (51 procent) regelmatig naar de kerk.

Van de moslims gingen iets minder dan 4 op de 10 mensen (39 procent) minstens één keer per maand naar de moskee.

Vooral trouwe kerk- en moskeebezoekers volgen diensten via media

In 2022 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan wel eens een religieuze dienst via televisie, radio of internet te hebben gevolgd. 12 procent deed dat regelmatig.

Van de Nederlanders die minstens wekelijks naar de kerk, moskee of synagoge gaan, volgt ook bijna de helft minstens een keer per week een dienst via deze media. Deze diensten zijn een aanvulling op het bezoek van kerk of moskee en dienen veel minder vaak als een volledig alternatief. Mensen die zelden of nooit een religieuze bijeenkomst bezoeken, maken zelden gebruikt van online diensten.

Vertrouwen in kerken al jaren laag

Ongeveer 30 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder gaf in 2022 aan vertrouwen in kerken te hebben. Dit is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Geen enkel ander instituut (zoals de rechtelijke macht, politie, leger ed.) krijgt zo weinig vertrouwen van de bevolking.

Van de mensen die zeggen niet tot een levensbeschouwelijke stroming te behoren, geeft 13 procent aan vertrouwen in kerken te hebben. Onder de katholieken is er met 34 procent en onder de moslims met 43 procent eveneens een minderheid die daar vertrouwen in heeft. Bij protestanten gaf 78 procent aan vertrouwen in de kerken te hebben.