Dogmaticus: Geen vollere Kerk door vrouw als priesteres

Leestijd: 2 minuten -AUGSBURG (KNA) De Duitse theoloog Thomas Marschler waarschuwt voor vals alarm in het reformatiedebat binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

“De Kerken worden niet voller, als morgen de vrouw als Priesteres het Priesterkoor mag betreden of als bepaalde modernistische Kerkstructuren ingevoerd worden”, zo Marschler verder. Omgekeerd hebben wij in de afgelopen 300 jaar al meermaals situaties meegemaakt, waarin de ondergang van de Kerk voorspeld werd, als de Kerk dit-of-dat niet zou veranderen. “Tot nu toe is die ondergang er nooit gekomen.”

Topthema’s in het veranderingsdebat wijzen op diepere problemen

Volgens Marschler wijzen de ‘hete hangijzers’ zoals de rol van de vrouw, de omgang met misbruik of de structuur van de Kerk, die in de actuele debatten op de voorgrond staan, op een dieper probleem. De beslissende vraag is, “of de moderne wensen, die sommigen willen invoeren, één op één in de Kerk kunnen worden overgenomen en of wij dat ook wel echt willen.”

Als mensen er voor kiezen, Christen te zijn, dan hebben zij in zekere zin hun vrijheid al vastgelegd, beklemtoont de theoloog. Tegen deze mensen dan zeggen, dat zij binnen de Kerk alle rechten op vrijheid behouden, is tegenstrijdig. De verschillende omschrijvingen omtrent vrijheid is een thema, dat juist in deze dagen onder theologen tot heftige discussies leidt, aldus Marschler.

De afgelopen zondag afgesloten Amazone-Synode heeft onder andere over meer leidinggevende ambten binnen de kerk voor vrouwen alsook over de mogelijkheid van de Priesterwijding voor gehuwde mannen in bepaalde situaties gesproken en de Paus daartoe schriftelijke voorstellen aangereikt.

Foto: Pixabay