Emeritus Paus Benedictus excuseert zich, maar ontkent verzwijgen misbruik

Leestijd: 2 minuten

Ik begrijp steeds beter de afschuw en angst die Christus op de Olijfberg overviel, toen hij alle verschrikkingen zag die hij voortaan van binnenuit moest overwinnen

Woensdag 09 februari 2022 06:35 – Bron: Redactie kerkVN/ADN/DPA – Beeld: PB
  -Vaticaanstad- Em. Paus Benedictus XVI heeft zich bij de slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk verontschuldigd en hen om vergeving gevraagd. De beschuldigingen dat hij betrokken zou zijn geweest bij een doofpotoperatie, zoals een advocatenbureau beweert, wees hij resoluut van de hand.

‘Ik heb een grote verantwoordelijkheid gedragen binnen de Heilige Moederkerk. Mijn pijn is des te groter door de overtredingen en fouten die tijdens mijn Pontificaat zijn begaan’, schrijft hij in een verklaring die het Vaticaan publiceerde.

Met de brief wil de afgetreden Paus naar eigen zeggen uiting geven aan zijn diepe schaamte en zich oprecht verontschuldigen bij alle slachtoffers van seksueel misbruik. Hij vraagt de gelovigen voorts om voor hem te bidden. “Ik begrijp steeds beter de afschuw en angst die Christus op de Olijfberg overviel, toen hij alle verschrikkingen zag die hij voortaan van binnenuit moest overwinnen.”

Geen bewijzen

Emeritus Paus Benedictus XVI,  voormalig kardinaal Joseph Ratzinger, ligt al weken ‘onder vuur’ omdat een advocatenkantoor een deskundigenrapport uitbracht over misbruikzaken in het aartsbisdom München en Freising en hem in vier gevallen beschuldigt van wanprestatie. Die beschuldigingen worden intussen met klem ontkend door de advocaten en adviseurs van Ratzinger. Zij stellen dat het rapport geen bewijzen bevat voor de beschuldigingen van wanprestatie of hulp bij een doofpotoperatie. “Als aartsbisschop was kardinaal Ratzinger op geen enkele wijze betrokken bij het toedekken van enige vorm van misbruik’, aldus het Ratzinger-kamp.

Volgens het rapport zijn tussen 1945 en 2019 minstens 497 kinderen en jongeren seksueel misbruikt door priesters, diakens of leken in het Duitse bisdom. Het rapport spreekt van 235 vermoedelijke daders, onder wie 173 priesters en 9 diakens. Het werkelijke aantal is vermoedelijk aanmerkelijk hoger.

 Valse verklaring

Benedictus XVI had onlangs toegegeven een valse verklaring te hebben afgelegd tijdens een onderzoek naar seksueel misbruik in de Duitse Katholieke Kerk. Dat heeft zijn privésecretaris Georg Gänswein vorige week bekendgemaakt in een persbericht, dat door de perskamer van het Vaticaan werd gepubliceerd.

In tegenstelling tot wat hij eerder had beweerd, nam de afgetreden Paus – destijds aartsbisschop van München in 1980 wel deel aan een vergadering over een priester die meermaals genoemd werd vanwege het seksueel misbruiken van kinderen.

Nalatigheid

De priester in kwestie werd later ingezet als aalmoezenier in Beieren. Zijn zaak is een van de belangrijkste in het rapport dat een Duits advocatenkantoor namens het aartsbisdom München en Freising heeft opgesteld. Daarin wordt Benedictus beschuldigd van nalatigheid bij in totaal vier gevallen.

De 94-jarige emeritus Paus wil bij de rechtzetting van zijn verklaring uitdrukkelijk benadrukken dat dit niet met opzet is gebeurd, maar het resultaat was van een redactionele bewerking van zijn verklaring, luidt het in het persbericht. Hij heeft heel veel spijt van deze beslissing en vraagt om verontschuldiging.

Gänswein verduidelijkte ook dat in de vergadering in januari 1980 “geen besluit werd genomen over de overplaatsing van de priester, alleen over het verzoek om hem tijdens zijn therapeutische behandeling in München onderdak te geven”.