Ereburgerschap van Venray toegekend aan deken Harrie Smeets

Leestijd: 2 minuten

  Deken Harrie Smeets verlaat Venray als ereburger van de gemeente. De gemeenteraad van Venray heeft hem de Gemeentelijke Erepenning in goud en het daaraan verbonden Ereburgerschap van Venray toegekend. Het is pas de tweede keer dat het Ereburgerschap in Venray wordt toegekend. In 1972 werd vertrekkend gemeentesecretaris Henk Vorst ereburger.

De gouden Gemeentelijke Erepenning en het daaraan verbonden Ereburgerschap is bedoeld als blijk van erkenning voor zéér uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente Venray en de Venrayse gemeenschap. Volgens de Venrayse gemeenteraad voldoet Harrie Smeets aan de criteria vanwege zijn zeer grote betekenis voor het maatschappelijke leven, organisaties en instellingen, maar ook vanwege zijn warme persoonlijke bijdrage in het leven van veel mensen in Venray en omstreken.

Harrie Smeets is sinds 2004 pastoor in Venray en deken van het dekenaat Venray-Gennep. In november verlaat hij Venray om op 8 december 2018 te worden gewijd als bisschop van Roermond. Een verre van volledige opsomming van de sporen die Smeets in Venray achterlaat.

Deken Smeets was betrokken bij de regelmatige uitzending van missen vanuit de Grote Kerk, waarmee hij Venray en de kerk landelijke bekendheid gaf. Bekend zijn ook de jaarlijkse carnavalsmissen. Sinds 2011is hij voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Hij begeleidt pelgrims naar Lourdes als voorzitter van het provinciaal Lourdescomité.

Tijdens zijn tijd in Venray maakte hij een begin met de inzegening van de kermisattracties. Vrijwel alle kermisexploitanten waarderen dit enorm. Hij is voorzitter van de Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurfonds dat jaarlijks uiteenlopende projecten financieel ondersteunt. Samen met verschillende werkgroepen en stichtingen zet hij zich ook in voor de instandhouding van de “kathedraal van de Peel” en de rijke kunst- en cultuurschat van deze kerk.

Bij alles wat Harrie Smeets doet, vanuit zijn functie of daarbuiten, toont hij zich bijzonder als mens onder de mensen. Hij slaat bruggen naar alle mensen. Een barmhartig medemens die zijn goede werken in stilte en onopvallend verricht en dit als een vanzelfsprekendheid beschouwt. Velen in Venray zijn Harrie Smeets levenslang dankbaar voor de steun en troost die hij gaf in tijden van verdriet, angst en rouw.

Hij doet zo veel meer dan je van een gemiddeld priester zou verwachten en zo veel meer dan je van een gemiddeld burger mag verwachten. En dat met humor, een knipoog en een positieve uitstraling. Bij dit alles heeft hij zijn roeping als priester en pastoraal herder vanzelfsprekend nooit verloochend. Hij wist zijn groot en complex dekenaat en de eigen parochie draaiend te houden, waarbij hij gelukkig kon rekenen op een enorme schare aan vrijwilligers. In samenwerking met verschillende werkgroepen en stichtingen.

Burgemeester Hans Gilissen reikte als voorzitter van de gemeenteraad Harrie Smeets de oorkonde en de gouden erepenning uit tijdens een openbare bijzondere raadsvergadering op zondag 11 november.

Bron: red Foto: OVF