Erfgenaam weigert erfenis Benedictus XVI

Leestijd: 3 minuten

 

 

Erfgename Martina Holzinger met de brief van Gänswein (Beeld Embedded Photo)
Vrijdag 2 juni 2023 – 06:00 uur – Bron: Redactie Kerk/ADN – Beeld: Publiek domein/EMB

 -Traunstein- De erfenis van Joseph Ratzinger alias Benedictus XVI is explosief: wie de erfenis aanvaardt, moet ook een vordering tot schadevergoeding accepteren van de rechtbank in het Duitse Traunstein.  Een erfgename heeft de haar toekomende erfenis van de wijlen Paus nu afgewezen.

Martina Holzinger (foto boven) heeft een brief van het Vaticaan ontvangen. Het was geadresseerd aan haar 88-jarige moeder, gestuurd door Aartsbisschop Georg Gänswein. Hij is de executeur- testamentair van Joseph Ratzinger, emeritus Paus Benedictus XVI.

Erfgename

De moeder van Martina Holzinger is een erfgename van Ratzinger, omdat zij en de wijlen Paus nicht en neef zijn. Volgens de brief had haar verre familielid in het Vaticaan niet expliciet aan de moeder van Martina Holzinger gedacht. Maar volgens de Vaticaans-Italiaanse erfopvolgingsregels, zoals het staat in de brief van Gänswein,  moeten de nabestaanden ervan op de hoogte worden gebracht dat zij mogelijke erfgenamen zijn.

Het is onduidelijk hoeveel er te erven is en hoeveel erfgenamen dat dan zouden moeten delen. In maart sprak Gänswein over vijf erfgenamen. Martina Holzinger heeft geen idee wie. Waar de brief in eerste instantie (het krijgen van een erfenis) reden tot vreugde zal geven,  daar wordt in het tweede deel van de brief de vreugde getemperd. Volgens de executeur-testamentair loopt er bij de arrondissementsrechtbank in Traunstein een civiele rechtszaak tegen Kardinaal Joseph Ratzinger en Paus Benedictus, die zij óók zullen erven.

Civiele rechtszaak

Dus wil men de erfenis aannemen, moet men zich ook in de rechtbank verantwoorden in plaats van Ratzinger. Aanleiding hiervoor is een civiele rechtszaak aangespannen door een man die beweert als kind te zijn misbruikt door Pastoor Peter H.. De Priester verhuisde in 1980 naar München na misbruikbeschuldigingen in het Bisdom Essen. In die tijd was Joseph Ratzinger Aartsbisschop van München en Freising. De rechtszaak is ook gericht tegen zijn opvolger in dit ambt, Kardinaal Friedrich Wetter, evenals tegen het Aartsbisdom München en Freising en tegen Peter H. zelf.

Het Aartsbisdom stond de Priester toe te werken in de pastorale zorg met kinderen – zelfs nadat hij door een rechtbank was veroordeeld voor misbruik. Daarom stelt de eiser nu vorderingen tot schadevergoeding in bij de rechtbank van Traunstein. Martina Holzinger of haar moeder zou dan tegenover hem zitten in de rechtbank als zij zou erven.

“Het lijkt wel een film. Ik werk zelf op een school, dus kinderen zijn erg belangrijk voor mij, dus ik ben er echt in geïnteresseerd dat dingen worden opgehelderd en dat eventuele eisers hun rechten krijgen”, zegt Martina Holzinger.

Als de eiser gelijk krijgt van de rechter, kunnen ook de erfgenamen worden vervolgd. Martina Holzinger vreest dat zij in het rood komt te staan. “Er is ook erfbelasting verschuldigd plus de kosten van een advocaat. Ik moet er niet aan denken wat mij dat gaat kosten”, zegt Martina Holzinger. “En ik ben eerlijk gezegd ook niet geïnteresseerd in dat geld. En als ik ‘ik’ zeg, bedoel ik mijn moeder en ik.”

Onduidelijke erfenissituatie

De vraag of de andere erfgenamen ook weigeren, liet Gänswein onbeantwoord. Zelfs de rechtbank in Traunstein kan nog geen informatie geven over wie de erfgenamen zijn, laat staan ​​over hun beslissing om de erfenis al dan niet te aanvaarden. Als iedereen weigert, zou de procedure tegen de Emeritus-Paus voorbij zijn.

De advocaat van de eiser, Andreas Schulz, is een andere mening toegedaan: hij beweert dat de erfenis, samen met de rechtszaak, vervolgens overgaat op de staat, d.w.z. de Deelstaat Beieren of het Vaticaan. Tegelijkertijd betwijfelt Schulz of alle persoonlijke erfgenamen zullen zijn gevonden voor de geplande start van de rechtszaak op 20 juni. Vanwege de onduidelijke erfenissituatie is de datum al eens uitgesteld.

Dat willen de eisers niet nog een keer riskeren: zij dienden een verzoek in om de procedure tegen Ratzinger apart van de andere verdachten te voeren. Dan zou in ieder geval het proces tegen Kardinaal Wetter, het Aartsbisdom München en Freising en Priester H. op 20 juni kunnen plaatsvinden, terwijl de kwestie van de andere erfgenamen van Ratzinger in een aparte zitting gaat.