‘Explosief’ Vaticaandocument verschenen

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 9 april 2024 ~ 00:59 uur ~ Bron: Redactie kerk/VN/ADN ~ Beeld: Steen Jepsen

-Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft gisteren een nieuwe verklaring gepubliceerd over de ‘menselijke waardigheid’. Paus Franciscus vraagt daarin respect voor de rechten van de niet-heteroseksuele gemeenschap, maar tegelijk wijst hij abortus, gender  en geslachtsveranderingen af. De meer dan twintig pagina’s tellende verklaring, genaamd Dignitas infinita (Oneindige waardigheid) werd na jaren van voorbereiding gepubliceerd door de dicasterie voor de Geloofsleer. Franciscus had de tekst eerder al goedgekeurd.

‘Ideologische kolonisatie’
Volgens de beleidsverklaring, die inmiddels de nodige kritiek mocht ontvangen van zowel rechtse als linkse politici, zijn geslachtsveranderingen ernstige misdrijven tegen de door God gegeven waardigheid van de mens. Een lichaam moet geaccepteerd en gerespecteerd worden zoals het is geschapen, zo luidt de boodschap uit het Vaticaan. “Over zichzelf willen beschikken (…) betekent niets anders dan toegeven aan de eeuwenoude verzuchting van de mens om zichzelf tot God te maken.”

De ‘gendertheorie’ is dan weer gevaarlijk, omdat seksuele verschillen op die manier worden uitgewist. Het document spreekt van ‘ideologische kolonisatie’.

Het afbreken van een zwangerschap wordt beschouwd als het ontkennen van de menselijke waardigheid aan de “meest weerloze en onschuldige van allemaal”. De Paus bekritiseert wetten die abortus toelaten ook als “een zeer gevaarlijke crisis van het morele besef”.

De meeste aandacht schenkt het stuk aan het feit dat het Vaticaan zich blijft verzetten tegen het draagmoederschap. De tekst stelt dat die praktijk een kind reduceert tot “louter een object”, waarbij de waardigheid van een vrouw wordt geschonden vanwege winstbejag. De legitieme wens om een kind te krijgen kan niet worden omgezet in een recht op een kind.

Tegelijk herinnert de kerk aan het recht op respect voor de niet-heteroseksuele gemeenschap. Paus Franciscus hekelt “het feit dat op sommige plaatsen mensen worden opgesloten en gemarteld, alleen vanwege hun seksuele geaardheid”. Het Vaticaan veroordeelt ook geweld tegen vrouwen en roept op tot het respecteren van de rechten van migranten.