Frankrijk: Groeiend aantal moslims bekeert zich tot christendom. Maar is dat wel waar?

Leestijd: 4 minuten

Vrijdag 5 april 2024 ~ 11:59 uur ~ Bron: Redactie Kerk/ADN ~ Beeld: EMB

-Parijs- Het fenomeen van de bekering van moslims tot het christendom maakt over de ganse wereld een opmerkelijke groei door, waarbij Frankrijk een van de landen is waar het fenomeen zich wel opmerkelijk vaak voordoet. In het aartsbisdom Parijs ging het bij meer dan 10% van de volwassenendopen, tijdens de recente Goede Week, om een voormalig islamiet, zo melden det katholieke netwerken NCR en EWTN, maar kloppen die cijfers wel?

De groeiende trend in bekeringen van de islam naar het christendom zou, volgens het netwerk, ook worden weerspiegeld in de toename van het aantal dopen onder jongvolwassenen in Frankrijk. De doopvieringen in het aartsbisdom Parijs, tijdens de goede week, bedroeg enkele tientallen. Wanneer daarvan rond 10 procent moslim is, zijn de cijfers weinig relevant.

Het integratieproces is echter niet altijd gemakkelijk en veel katholieke parochies zijn niet altijd voorbereid op bekeerlingen met een islamitische achtergrond. Taalproblemen kunnen voor veel problemen zorgen. Om aan deze behoefte te voldoen, biedt de Ananie-dienst begeleiding en ondersteuning aan zowel nieuwe christenen als de parochies die hen ontvangen.

Jezus

De groei van het aantal bekeringen van de islam naar het christendom brengt uitdagingen en kansen met zich mee voor de kerk, die eraan werkt om nieuwe bekeerlingen adequaat te verwelkomen en hen te helpen in hun proces van integratie en geestelijke groei. Ook staan parochies voor de zware taak van racismebestrijding. Blanke katholieken zien kleurlingen niet altijd als hun gelijke. Opmerkelijk, daar Jezus ook niet blank was.

De Franse immigratiedienst weet ook over het thema mee te praten. Er is inderdaad een forse stijging, vooral in de steden, van bekering tot het christendom onder moslims. Maar het percentage dat zich ‘bekeert’ omdat men dan sneller een verblijfsstatus verkrijgt is ook opmerkelijk hoog. Eenmaal een status en van geloof en bekering blijft weinig over volgens de Franse IND (Office Français d’Immigration et d’Intégration). Sinds 2021 worden bekeringsverhalen aanmerkelijk strenger onderzocht. Een doopbewijs van een parochie is onvoldoende.

Eerste moslims in Frankrijk

De eerste moslimaanwezigheid in Frankrijk dateert van het begin van de 8e eeuw. De moslims kwamen via de Pyreneeën het Frankische rijk binnen en werden door Karel Martel verslagen nabij Toulouse (733) en daarmee verdween de moslimaanwezigheid voor twee eeuwen uit Frankrijk. Voortaan waren er enkel handelscontacten. Door de kruistochten waren er weer meerdere (militaire) contacten met de islamgemeenschap.

De islam: snelst groeiende religie in huidig Frankrijk

Begin 20ste eeuw en later in de jaren 60 was er een economische migratie vanuit Noord-Afrika (aanvankelijk vooral uit Algerije). Frankrijk had werkkrachten nodig voor onder andere zijn openbare infrastructuurwerken (aanleg autosnelwegen) en de bouw van appartementsgebouwen. De immigranten vestigden zich in stedelijke gebieden, behielden hun gewoonten en religie en bouwden moskeeën.

Volgens een studie van het Pew Reasearch Center waren er in 2010 4.710.000 moslims in Frankrijk (7,5% van de Franse bevolking) en is de islam de snelst groeiende religie van het land. Het centrum voorziet een groei tot 6.860.000 moslims in 2030, ofwel naar ruim 10% van de Franse bevolking.

Jonge moslims zijn aanzienlijk minder actief in hun geloofsbeleving

Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken kan met zekerheid melden dat 100.000 Fransen zich bekeerd hebben tot de islam. De overheid stelde een aanzienlijke stijging vast sinds 1986. Moslimgemeenschappen geven cijfers van 200.000 tot 1.000.000 bekeerlingen. Zowel de Franse overheid als moslimorganisaties stellen wel vast dat jonge moslims aanzienlijk minder actief in hun geloofsbeleving zijn dan hun ouders. Volgens een steekproef van CSA-La Vie in 2006 gaat 49% van de moslims nooit naar de moskee. Moslimkinderen krijgen in privéscholen onderricht over hun religie. Frankrijk telt ongeveer 2100 imams, waarvan 75% van niet-Franse origine.

De meeste moslims wonen in en rond de grote steden, met Parijs, Lyon, Marseille en Straatsburg voorop. Net als in andere Europese landen groeide er de laatste decennia een antimoslimsentiment binnen bepaalde rechtse kringen. Sociologen halen aan dat de moslimaanwezigheid in Frankrijk een gevolg is van economische migratie en niet van een religieuze bekeringsdrift. De moraal van het verhaal is dan ook, dat ontkerkelijking bij moslims vele malen groter is dan bekering tot het christendom.

Nederland: Moskeeën zien meer jonge bekeerlingen en islam-geïnteresseerden

Moskeeën in Nederland zien een toename van het aantal jongeren dat zich bekeert tot de islam. Meerdere koepelorganisaties en stichtingen zeggen tegenover NOS Stories dat dit bij hen gebeurt.

“Per moskee bekeerden voor corona gemiddeld een à twee mensen zich per maand. Nu gebeurt dat wekelijks en in de grotere steden nog vaker”, zegt Kenan Aslan van moskeekoepel Islamitische Gemeenschap Milli Görüş. Veertig moskeeën over het hele land zijn aangesloten bij die organisatie.

“Dat de interesse is toegenomen zien we ook bij onze bekeerlingentak Islam Color”, aldus Aslan. “Daar krijgen we vaker vragen vanuit nieuwsgierigheid en aanmeldingen voor lezingen in het Nederlands.”

Tegelijkertijd verschijnen online met enige regelmaat berichten over bekende Nederlanders die zich interesseren in de islam of moslim worden. Onlangs bekeerde FunX-dj Vonneke Bonneke zich. Realityster Jørney Hendrix, voetballer Davy van den Berg en muziekartiest Blacka gingen haar voor. Ook de zoons van zanger Dries Roelvink overwegen toe te treden tot de islam.

Geen officiële cijfers

Volgens CBS-cijfers noemt 5,6 procent van de Nederlandse bevolking zichzelf islamitisch, officiële aantallen over bekeerlingen worden niet geregistreerd. Daarom zijn voor dit verhaal meerdere moskeekoepels, betrokken stichtingen en imams benaderd.

Islamitische Gemeenschap Milli Görüş, waar veertig moskeeën en tien onderwijscentra bij zijn aangesloten, herkent de toenemende interesse in de islam. Dat geldt ook voor de Stichting World Islamic Mission, die ruim twintig moskeeën vertegenwoordigt, en Stichting Bekeerlingen, die contact heeft met tientallen gebedshuizen in het hele land.