Geen ruimte voor extra opvang derdelanders uit Oekraïne

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 5 maart 2024 ~ 06:09 uur ~ Bron: Redactie Binnenland/NVG/Henk Lozeman ~ Beeld:

 -‘s Gravenhage- De grote vraag in de Haagse politiek is: hoeveel derdelanders uit Oekraïne zullen de komende tijd asiel aanvragen, nu hun tijdelijke bescherming is gestopt. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geeft aan nu nergens plek te hebben om deze groep asielzoekers op te vangen.

De opvang voor gevluchte mensen uit Oekraïne met een andere nationaliteit, ook wel derdelanders genoemd, is gestopt per gisteren, 4 maart. Zij kunnen nog wel asiel aanvragen. Volgens een woordvoerder van het COA moet nu snel worden gekeken naar een oplossing. De derdelanders hebben nog 28 dagen om de Europese Unie te verlaten, tot 2 april.

Mochten zij besluiten asiel aan te vragen, dan hebben zij, in afwachting van een besluit hierover, recht op opvang bij het COA. Dat geldt overigens alleen voor mensen met een lopende aanvraag, niet voor hen die een (Hasa) herhaalde-asiel-aanvraag doen, aldus COA. Totdat daar plek is, blijven zij voorlopig in hun huidige gemeentelijke opvang. Voor zo’n 60 mensen is al wel onderdak geregeld door het COA omdat zij niet langer in hun gemeente terechtkonden.

Asielaanvragen

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) heeft sinds eind januari geen nieuwe asielaanvragen vanuit deze groep binnengekregen. Tot nog toe hebben 740 van de 2760 derdelanders aangegeven dat zij hun aanvraag willen doorzetten. De IND kon niet inschatten of er nog nieuwe aanvragen bij zullen komen.

Tijdelijke bescherming

De derdelanders hadden eerst dezelfde tijdelijke bescherming in ons land als door de oorlog gevluchte Oekraïners of mensen met een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. Het kabinet besloot dit recht stop te zetten, omdat derdelanders veilig terug zouden kunnen naar hun land van herkomst. Daarop stapten meerdere mensen naar de rechter.

Enkele rechters oordeelden dat Nederland de bescherming van derdelanders niet mag stoppen, terwijl andere rechters, met name in het Noorden en Oosten van het land, in vergelijkbare zaken juist bepaalden dat dat wel mocht. Dit leidde bij gemeenten tot chaotische verwarring en onrust.

Hoogste rechter

De derdelanders bleven echter recht op bescherming houden tot de uitspraak van de hoogste rechter, die in januari oordeelde dat de opvang dient te worden stopgezet. Afgelopen weekeinde werd duidelijk, dat een deel van de derdelanders zich met behulp van advocaten verzet tegen dit besluit, bij rechtbanken in de verschillende regio’s waar zij verblijven. Uiteindelijk kunnen zij, bij een negatieve beslissing, ook nog in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.