Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

Leestijd: 2 minuten

 

Woensdag 24 maart 2021-13:31- Bron: Aartsbisdom/Redactie kerk- Foto: PB
  -Utrecht- De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding van de recente maatregelen van het demissionaire kabinet beslissingen genomen ten aanzien van de vieringen met het Hoogfeest van Pasen. Daarbij heeft men overleg gehad met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). De Bisschoppen zien gezien de actuele situatie geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.

 

De situatie in het ganse land is zeer ernstig en dat blijft zo. De Bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Paaswake
De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden.

De Nederlandse Bisschoppen roepen op om in alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren, ook al zal het niet zoals in vroeger jaren kunnen.. Zij doen dit onder meer op de speciale website www.vierpasen.nl  welke op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan.

“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse Bisschoppen.