Gemeente koopt RK-Kerk Luttelgeest

Leestijd: 2 minuten De Rooms-Katholieke kerk Sint Jozef sterre der zee in Luttelgeest komt in handen van de gemeente, die van de Kerk een appartementencomplex wil maken. Voor de aankoop van het gebouw en het wijzigen van het bestemmingsplan stelde de gemeenteraad deze week 230.000 euro beschikbaar.

Bij de koop is een klein deel van de inventaris inbegrepen, zoals het orgel, verlichtingsarmaturen en het gordijn bij de doopkapel. Lees verder onder de foto>

De St. Jozefkerk in betere tijden

Diverse restricties bij verkoop

In het koopcontact wordt een uitdrukkelijk verbod opgenomen voor gebruik van de kerk of delen daarvan als bordeel, bar, disco of ‘overige horeca in de ruimste zin des woords’. Ook geldt een verbod op gebruik ‘in de sfeer van drugs-, seks-, gok- en wapenindustrie’. De gemeente Noordoostpolder kan zich daar in vinden.

Het is de bedoeling dat de het Kerkgebouw samen met de naastgelegen school De Klipper als een eenheid  via onderhandse selectie aan te bieden aan projectontwikkelaars. Die moeten dan een plan maken voor woningbouw in dit deel van het polderdorp, waarbij het Kerkgebouw behouden blijft. Het gebouw is een gemeentelijk monument en wordt gezien als beeldbepalend voor de omgeving.

Gemeente blij met aankoop

Met de aankoop van het kerkgebouw, dat al jaren te koop staat, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van Dorpsbelang Luttelgeest. Dat vroeg de gemeente vorig jaar al de kerk te kopen nadat verschillende andere pogingen tot herbestemming op niets waren uitgelopen, maar dat ging niet omdat er toen net een optie op lag. Omdat het volgens de gemeente ‘voor de leefbaarheid van het dorp belangrijk is dat de RK-Kerk een invulling met woningen krijgt’ en de optie is vervallen gaat ze nu zelf tot aankoop over.

Prijs de dag niet voor de avond is gevallen

Met het besluit van de gemeenteraad is de zaak nog niet helemaal bezegeld. De koop moet ook nog de goedkeuring krijgen van de Raad voor Economische Aangelegenheden, het Kathedraal Kapittel in Groningen en van de Priesterraad vanwege de ‘onttrekking aan de Eredienst’. De planning op dit moment is dat het schoolgebouw in september volgend jaar wordt gesloopt, tegelijk met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. D.V eind 2020 zou dan met de bouw van woningen kunnen worden gestart.

Bron: Gemeente/Bisdom Foto: wikimediacc