Genderkloof nog veel groter dan gedacht

Leestijd: 2 minuten

Woensdag 6 maart 2024 ~ 06:09 uur ~ Bron: Redactie Wereld/IPS- ~ Beeld:

 

  • Vrouwen hebben wereldwijd maar 64 procent van de rechten van mannen
  • Rapport van de Wereldbank
  • Rekent nu ook bescherming tegen geweld en toegang tot kinderopvang mee

 

-Brussel- De wereldwijde genderkloof op de werkvloer is veel groter dan tot nog toe werd aangenomen, stelt een nieuw rapport van de Wereldbank. Als ook verschillen rond geweld en kinderopvang worden meegerekend, genieten vrouwen nog amper twee derde van de rechten van mannen. Geen enkel land biedt echt gelijke kansen – zelfs de rijkste economieën niet.

Het rapport schetst een uitgebreid beeld van de obstakels waarmee vrouwen te maken krijgen op de werkvloer. De cijfers houden daarbij voor het eerst ook rekening met bescherming tegen geweld en de toegang tot kinderopvang. Als die factoren worden meegeteld, blijkt dat vrouwen slechts 64 procent halen van de wettelijke bescherming die mannen genieten. Dat is veel minder dan de eerdere schatting van 77 procent.

Onvoldoende

Wat betreft veiligheid is de gemiddelde score wereldwijd amper 36 procent: vrouwen genieten dus maar een derde van de wettelijke bescherming die ze nodig hebben tegen huiselijk geweld, seksuele intimidatie of vrouwenmoord.

Hoewel 151 landen wel wetten hebben die seksuele intimidatie op de werkplek verbieden, hebben slechts 39 landen wetten die seksuele intimidatie in de openbare ruimte verbieden. Dat weerhoudt vrouwen er vaak van om bijvoorbeeld het openbaar vervoer te gebruiken om naar hun werk te gaan.

De meeste landen scoren ook slecht op het gebied van de wetgeving inzake kinderopvang. Vrouwen besteden gemiddeld 2,4 uur meer per dag aan onbetaald zorgwerk dan mannen – het grootste deel aan de zorg voor kinderen. Betere toegang tot kinderopvang creëert dus kansen voor vrouwen om te gaan werken. Maar van de onderzochte economieën bieden er minder dan de helft financiële of fiscale steun aan ouders met jonge kinderen. En minder dan een derde van de landen heeft kwaliteitsnormen voor kinderopvang.

Dode letter

In de praktijk is de genderkloof zelfs nog groter, zegt de Wereldbank, want wetgeving blijft vaak dode letter. Gemiddeld hebben landen maar 40 procent van de systemen opgezet die nodig zijn om de wetgeving af te dwingen.

Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat 98 economieën wel gelijke lonen verplicht voor vrouwen verplicht, maar amper 35 economieën – minder dan één op de vijf – neemt ook maatregelen rond transparantie of handhaving die nodig zijn om die wetten in de praktijk om te zetten.

Togo is een goed voorbeeld. De wetten in het land garanderen vrouwen 77 procent van dezelfde rechten als mannen, maar Togo heeft maar 27 procent van de systemen die nodig zijn om die wetten af te dwingen. Voor veel andere landen ten zuiden van de Sahara is de situatie gelijkaardig.

Economisch potentieel

“Vrouwen hebben de macht om de sputterende wereldeconomie een boost te geven”, zegt Indermit Gill, hoofdeconoom van de Wereldbankgroep. “Maar discriminerende wetgeving en praktijken over de hele wereld weerhouden hen ervan om op gelijke voet met mannen te werken of een bedrijf te starten.”

De genderkloof dichten heeft nochtans grote economische voordelen, zegt hij, en kan de wereldeconomie met meer dan 20 procent doen groeien.