Herstel Urbanuskerk deels uitgesteld

Leestijd: 2 minuten -OUDERKERK- De Sint Urbanuskerk in Ouderkerk staat aan de vooravond van de restauratie van de gewelven onder de vloer waardoor ook de dekvloer vervangen moet worden. Het Bisdom Haarlem heeft echter onverwacht besloten geen machtiging te verlenen voor deze door het Parochiebestuur voorgestelde restauratie van het Kerkgebouw. Daarom is thans besloten om de laatste fase van de restauratie op te schorten. Om de Kerk toch open te kunnen houden moeten op korte termijn tijdelijke maatregelen getroffen.

Sedert 1867 staat de Urbanus, zoals die in de volksmond genoemd wordt, op een prominente plaats in Ouderkerk. Het gebouw is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers en is met recht een rijksmonument. De afgelopen jaren heeft de Parochie fors geïnvesteerd in de restauratie.

Omdat de situatie in de gewelven van het Kerkgebouw snel onderhoud vereist, is er besloten dat er technisch onderzocht wordt of er noodmaatregelen kunnen worden getroffen om de vloer niet verder te laten verzakken. De gewelven zullen worden verstevigd zodat verdere verzakking wordt vermeden. De huidige vloer hoeft dan niet open. Deze ingreep is aanzienlijk goedkoper en de Kerk blijft dan weer op zijn minst een aantal jaren bruikbaar.

Op basis van het technisch onderzoek zal opnieuw toestemming moeten worden gevraagd bij het Bisdom. Het Bisdom heeft alle Parochies gevraagd om aan te geven welke Kerkgebouwen zij voor de toekomst willen behouden en zal alle investeringsbeslissingen daarop baseren. De RK-Parochie Amstelland zal daartoe op basis van een visie de toekomstige behoefte aan Kerkgebouwen voor de korte en middellange termijn in kaart brengen. Onderhoudskosten van de verschillende gebouwen in de Parochie en de financiële haalbaarheid worden in die afweging meegenomen. Aan deze visie wordt momenteel hard gewerkt. Het Parochiebestuur streeft er naar om de visie voor de zomervakantie te kunnen afronden.

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is in januari een inzameling gestart om de benodigde gelden binnen te krijgen voor een nieuwe multifunctionele dekvloer. Veel mensen hebben zich ingezet voor deze actie en al een donatie gedaan. Gezien de recente ontwikkeling is de actieve werving voor donaties in het kader van de actie voor de vloer uitgesteld totdat er duidelijkheid is over hoe de restauratie kan worden afgerond. De stichting beraadt zich over vervolgstappen met betrekking tot de donaties en de ontvangen machtigingen tot er meer duidelijkheid is.

Op https://www.behoudurbanusouderkerk.nl/ zal de stichting de laatste stand van zaken weergeven.

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is een Culturele ANBI en heeft als doel restauratie en behoud van het Urbanus kerkgebouw in Ouderkerk. Bezoek de site en steun !

Bron: St. Urbanuskerk Foto: wikimedia cc