Hoge Pauselijke onderscheiding voor Sittardenaar

Leestijd: 2 minuten
Hulpbisschop de Jong overhandigt de onderscheiding. Beeld: Embedded Pictures
Woensdag 30 augustus 2023 – 06:02 uur – Bron: Bisdom – Beeld: EMB

 -Roermond- Sittardenaar Frank Hage heeft zondag 27 augustus een hoge Pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. De onderscheiding werd hem zondagmiddag uitgereikt door hulpbisschop de Jong na afloop van de jaarlijkse Rosaprocessie in Sittard.

De advocaat Mr. Frank Hage werd op 31 augustus 1965 in Sittard geboren. Hage krijgt de onderscheiding, omdat hij zich al 40 jaar als vrijwilliger inzet voor tal van Kerkelijke stichtingen en projecten. Zijn vrijwilligerswerk begon toen hij op 18-jarige leeftijd voorzitter werd van het acolietencollege in Sittard. Tijdens zijn studie in Nijmegen was hij voorzitter van de Katholieke studiegroep Titus Brandsma.

Vervolgens bouwde hij een lange lijst bestuurslidmaatschappen op. Zo was hij tussen 1996 en 2004 lid van diverse kerkbesturen in Sittard en bestuurslid van de Stichting Gemmakapel. Tussen 1998 en 2001 was hij secretaris van de dekenale stuurgroep herstructurering. Op landelijk niveau was Hage tussen 1996 en 1999 afgevaardigde bij het toenmalig Landelijk Pastoraal Overleg van de R.-K. in Nederland. Tussen 2001 en 2005 was hij ook lid van de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Roermond.

Op dit moment is Hage nog steeds actief. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dominicanessen. Verder is hij secretaris van de Stichting Caritas Banneux Bisdom Roermond, secretaris van de Paredis Stichting, secretaris van de Broederschap Sittard-Kevelaer, penningmeester van de afdeling Limburg van de Ridderorde van het Heiig Graf van Jeruzalem en bestuurslid van de Stichting Gezinspastoraat. Ook buiten de kerk is Hage als vrijwilliger actief. Zo is hij bestuurslid van de stichting Jacob Kritzraedt en bestuurslid van de stichting Maasketen Jan van Eyck.

De Ridderorde van Sint-Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die zich op het vlak van kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding wordt slechts in beperkte mate uitgereikt.