Hollandse waanzin : Vluchtelingen er uit, arbeidsmigranten er in

Leestijd: 2 minuten

-‘s-GRAVENHAGE- De waanzin in het Haagse is thans compleet. Totale verwarring voor de coalitie, dramatische verkiezingen in het vooruitzicht, het gas en bodemprobleem in Groningen en sinds gisteren ook nog eens 1 miljoen huizen die dreigen te verzakken door de verdroging (miljardenramp). De problemen van fraude bij de IND door foute en discriminerende beoordeling van asielzoekers en dan het tekort van jonge arbeidskrachten om de economische motor draaiende te houden. Nu moet worden besloten arbeidmigranten uit het buitenland  aan te trekken anders loopt de motor onherroepelijk vast.

Thans werken in Nederland 750.000 arbeidsmigranten uit veelal EU landen, zoals Polen. Zij doen werk dat over het algemeen door Nederlanders wordt geweigerd. Omdat laaggeschoold werk nog altijd de motor  van onze samenleving is, zijn op korte termijn nog eens 150.000 migranten nodig en wel acuut. Pensionering en krimp zorgen voor forse ‘gaten’in de arbeidsmarkt.

Het kabinet zou het zich zo eenvoudig kunnen maken door jonge, vaak redelijk goed geschoolde, vluchtelingen een (voorlopige) status te geven en te laten werken in plaats van opvang tegen hoge kosten in AZC’s. Vluchtelingen in AZC’s hebben een werkverbod. Verveling en stress zijn dan ook alom een probleem in de AZC’s. Inlia en vluchtelingenwerk klagen hier al jaren over, maar men spreekt in Den Haag tegen dovemansoren.

Nu steeds meer (EU)-arbeidsmigranten geen trek meer in Nederland hebben vanwege de lage lonen en peperduur levensonderhoud, zoals woekerhuren, wordt het voor het bedrijfsleven zeer problematisch om aan laag geschoold personeel te komen. De enige oplossing is dan ook of hogere lonen of aantrekken van asielzoekers, dat laatste is economisch in meerdere opzichten het meest aantrekkelijk. Het kabinet zit echter in een spagaat. Nu asielzoekers massaal laten werken zou de verkiezingsuitslag voor de coalitie negatief beïnvloeden. Ze in de AZC’s laten zitten met een werkverbod brengt dag-in-dag-uit hoge kosten met zich mee. Het is dan ook nu tijd voor politici met durf. In het landsbelang. (MB)

Foto: Pixabay-Alexas fotos