Hostie niet langer taboe voor protestanten

Leestijd: 2 minuten

 

Maandag 29 januari 2024 11.00 uur ~ Bron: Redactie kerk/bisdom ~ Beeld: publiek domein

 -Osnabrück- Te communie gaan voor protestanten is officieel niet toegestaan in de RK-kerk. Tot afgelopen weekeinde. De Duitse RK-kerk gaat onverdroten voort op het eigen synodale pad der hervormingen. Afgelopen weekeinde waren protestanten van harte uitgenodigd te communie te gaan.

Dit is “een grote opening en een belangrijke stap waardoor de kerken naar elkaar toe kunnen groeien. Maar het is geen revolutie.” Dit zei kanunnik Reinhard Molitor van de dom van Osnabrück in een tv-interview. Ook de protestantse dominee Günter Baum werd geïnterviewd, die benadrukte dat wederzijdse oecumenische gastvrijheid helaas nog “een uitzondering” is.

Eerste bisdom

Molitor legt uit: “Het bisdom Osnabrück was het eerste Duitse bisdom dat de uitnodiging voor eucharistische gastvrijheid officieel maakte in juni 2023. Andere bisdommen werken ook aan een dergelijke regeling. Sommige bisdommen aarzelen nog. Ik denk dat het voor de hele kerk moet gelden.”

Dominee Baum beschrijft het vanuit zijn protestantse achtergrond: “Ik ben heel blij en ik ben eigenlijk nog nooit te communie gegaan. Dat was altijd een groot pijnpunt. Er was gemeenschap in het woord, maar niet in het brood. Dat is nu anders. Wij hoeven niet meer stiekem mee te doen, maar worden officieel uitgenodigd.”

Bisschop Bode

Vlak voor het Oecumenisch Kerkcongres in juni 2023 publiceerde het bisdom Osnabrück de handreiking “Sta op en eet, anders is de reis te ver voor u” over het onderwerp eucharistische gastvrijheid. Bisschop Bode had “kort voor zijn aftreden in maart 2023 ingestemd met deze handreiking”.

Ter herinnering: Franz-Josef Bode (destijds ook plaatsvervangend voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en een belangrijke kerkleider in de Duitse ‘Synodale Weg’ (niet te verwarren met de Synode in Rome) was in januari 2023 afgetreden als bisschop van Osnabrück vanwege kritiek op zijn omgang met mensen in het bisdom Osnabrück die verdacht werden van misbruik. Paus Franciscus aanvaardde het aanbod om af te treden op 25 maart 2023. Zijn ontslag werd zeer betreurd door de overgrote meerderheid van de katholieken in zijn diocese, alsook de Duitse synodale kerkvertegenwoordigers.