Ierland gaat 8 maart stemmen of het woord ‘moeder’ uit de grondwet wordt geschrapt

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 16 februari 2024 ~ 11:59 uur ~ Bron: Redactie Kerk/RTE ~ Beeld: Publiek domein

 -Dublin- Ierland zal op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een referendum houden waarin stemgerechtigde burgers zullen beslissen of het woord ‘moeder’ wordt verwijderd uit de ‘Bunreacht na hÉireann’, de Ierse grondwet, zoals voorgesteld door de regerende partijen. Lees verder onder de reclame>

Wetsartikel 41.2.2 stelt momenteel dat de staat “ernaar zal streven om ervoor te zorgen dat moeders niet door economische noodzaak worden gedwongen te gaan werken, terwijl zij hun plichten thuis verwaarlozen.”

Een dergelijke zinsnede staat al sinds de oprichting ervan in 1937 in de Grondwet, maar zou volledig worden geschrapt. Er wordt ook voorgesteld om het vorige artikel te schrappen, dat zegt: “De staat erkent dat vrouwen door haar leven thuis de staat steun bieden zonder welke het algemeen welzijn niet kan worden bereikt.”

Er is een nieuwe tekst voorgesteld om deze te vervangen: “De Staat erkent dat het verlenen van zorg door familieleden aan elkaar vanwege de banden die tussen hen bestaan, de Staat steun biedt zonder welke het algemeen welzijn niet kan worden bereikt.”

Andere veranderingen zijn van invloed op de definities van huwelijk en gezin. De cursief gedrukte woorden zouden in artikel 41.1.1 worden ingevoegd: “De staat erkent het gezin, of het nu gebaseerd is op een huwelijk of op andere duurzame relaties , als de fundamentele eenheid van de samenleving.”

Volgens minister van Gelijkheid Roderic O’Gorman, die de cultuur van het Ierland van de afgelopen eeuw heeft omschreven als ‘onderdrukkend, verstikkend en brutaal vrouwonvriendelijk’, zal het komende referendum een nieuwe kans bieden om afstand te nemen van het Ierland van 1937 en die reis voort te zetten naar een vriendelijkere, meer inclusieve samenleving die de behoeften van alle burgers erkent en respecteert.

RTE, de publieke staatsomroep, heeft onlangs een documentaire uitgezonden waarin werd aangetoond dat vrouwen tot in de late jaren zeventig van de vorige eeuw, in de grondwet als ‘eigendom’ werden beschouwd.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat de nieuwe formulering in meerderheid zal worden aanvaard als een noodzakelijke aanpassing om de nieuwe realiteit te weerspiegelen.