In Emmen is de herberg niet gesloten. Pastoor reikt daklozen helpende hand

Leestijd: 3 minuten
Pastoor Stiekema uit Emmen stelt het parochiehuis ter beschikking voor de daklozen in Coronatijden (Foto EMB-syndicated)

Eén kerkdeur die wél open zwaait voor gasten!

Zaterdag 19 december 2020 02:54 Bron: Redactie kerk/Tekst artikel ZEH P.J.J. Stiekema/Foto EMB)
-Emmen- Op Kerstavond kerkdeuren die door het Coronavirus noodgedwongen dicht blijven. Dichte deuren zijn Jezus niet onbekend. Hij werd zelf door zijn ouders al in een voederbak gelegd ‘omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’.

Er zijn genoeg mensen voor wie geen plaats is in de herberg: de daklozen van vandaag. Het risico om dakloos te worden is nooit ver van iemands bestaan: een echtscheiding, forse economische tegenslag kan voldoende zijn om huis en haard te verliezen. Daar sta je dan!

De druk op de nachtopvang is groot. Er zijn méér daklozen en in de nachtopvang geldt ook 1,5 meter afstand. Om het Coronavirus heeft het rijk gemeenten opgeroepen voor adequate opvang te zorgen. In Emmen heeft de nachtopvang van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat, na ophoging van het aantal bedden, de grens van de capaciteit bereikt. Er is een tijdelijke uitbreiding op een andere locatie noodzakelijk.

Het bestuur van De Goede Herder Parochie Emmen-Erica heeft in overleg met de locatieraad van de H. Pauluskerk parochiezaal de Schiphorst beschikbaar gesteld als tijdelijke locatie voor nachtopvang. Vanwege de pandemie kan de parochie die ruimte voorlopig toch niet zelf gebruiken. Lees verder onder de foto>
Medewerkers van het Leger des Heils bezig met het inrichten van een slaapzaal (Foto EMB-syndicated)

Bijzonder? Niet echt. Het is core business voor een Kerk die openstaat naar de samenleving! In het spoor van Jezus, de Goede Herder, maken we in de samenleving een helder diaconaal gebaar: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt Mij opgenomen.’ (Mat. 25, 35), zegt de plaatselijke Pastoor Stiekema, landelijk bekend van de KRO-televisie-kerk-vieringen op zondagmorgen.

In goed overleg met de gemeente Emmen en het Leger des Heils biedt de parochiezaal slaapruimte voor 8 tot 10 mensen met daarbij begeleiding en beveiliging. Het Leger des Heils selecteert hiervoor mensen die alleen behoefte hebben aan een slaapplek en een maaltijd. Mensen die veel begeleiding nodig hebben, worden opgevangen op de locatie van het Leger des Heils. Er wordt ook voorzien in bewaking van het gebouw en de schoonmaak ervan.

De nachtopvang is vanaf 18 december open tussen 18.00 uur en 09.30 uur. Buiten deze tijden zijn de mensen welkom in de nabij gelegen dagopvang. De parochie heet haar gasten oprecht welkom!