In mei oversterfte, behalve in de laatste week

Leestijd: 3 minuten
Vrijdag 3 juni 2022 -07:00 – Bron: CBS/Ruben van Gaalen – Beeld: publiek domein
-Heerlen- In de laatste week van mei (week 21, 23 tot en met 29 mei 2022) overleden naar schatting 2 850 mensen. Dat zijn er minder dan in de week ervoor overleden (3 020) en net iets meer dan verwacht voor deze periode. In heel mei overleden ongeveer 700 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in drie van de vier weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
De sterftecijfers over mei gaan over vier weken, week 18 tot en met 21 (2 mei tot en met 29 mei 2022). In week 18 tot en met 20 lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In april was er in alle weken oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 400 mensen meer dan verwacht, in mei was dat gedaald naar ruim 150.

Sterfte in mei vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 21 lager dan in de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting iets af. Er overleden ongeveer 1 150 Wlz-zorggebruikers (net iets meer dan verwacht) en 1 800 mensen van de overige bevolking (ongeveer gelijk aan verwacht).

In heel mei overleden ruim 400 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. In twee weken was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in mei ruim 250 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte.

Hogere sterfte in mei vooral bij 65-plussers

De sterfte onder 80-plussers nam in week 21 verder af: er overleden naar schatting ruim 1 550 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht voor deze periode. In mei overleden bijna 300 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In geen enkele week van mei was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 21 naar schatting 900 mensen, net iets meer dan verwacht. In heel mei overleden naar schatting 300 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in twee weken was er oversterfte.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 21 naar schatting 400, iets meer dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in mei ruim 100 meer dan de verwachte sterfte voor die maand, met in de eerste week oversterfte.

Sterfte aan COVID-19 tot en met januari bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met januari 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 40 679 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met januari 2022. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart dertien weken lang een griepepidemie in Nederland geweest (RIVM).