Ingrijpende reorganisatie Bisdom Roermond (video)

Leestijd: 2 minuten -ROERMOND- (RED) De curie ( kantoororganisatie) van het Bisdom Roermond wordt ingrijpend gereorganiseerd. Dat is de uitkomst van een kerntakendiscussie welke de afgelopen maanden intern is gevoerd.

Het resultaat van de discussie stemt niet vrolijk. Diverse afdelingen worden opgeheven. Als gevolg hiervan verdwijnen 9,9 van de 37 voltijd-arbeidsplaatsen. Concreet betekent dat een ontslagronde. er zal voor veertien medewerkers van het Bisdom geheel of gedeeltelijk ontslag aangevraagd worden. Zij zijn hierover donderdag 17 oktober persoonlijk geïnformeerd.

Tekort en teruglopende inkomsten

Aanleiding voor de ingrijpende reorganisatie is een tekort van 1,3 miljoen euro op de begroting van het Bisdom voor 2019. De meerjarenraming voor 2020 en de daaropvolgende jaren laat vergelijkbare tekorten zien, als er niet nu wordt ingegrepen. De tekorten worden vooral veroorzaakt door teruglopende inkomsten uit onder meer de Kerkbijdragen van gelovigen, terwijl de kosten maar blijven stijgen.

Het Bisdom zal zich in de toekomst vooral toeleggen op de ondersteuning van haar Parochies op het gebied van financieel-economische zaken, wet- en regelgeving en het onderhoud van Kerkgebouwen en ander vastgoed. Uiteraard blijft het Bisdom zich ook bezig houden met de zaken die kerkrechtelijk zijn voorgeschreven.

Kairos stopt

De afdelingen die zich met Pastorale taken bezighouden, zoals de Diocesane Pastorale Dienst (DPD) en daaronder vallende projecten en de Dienst Kerk en Samenleving (DKS) worden opgeheven. Ook de Catechistenopleiding Kairos stopt. Omdat het Bisdom geen eigen Pastorale projecten meer gaat uitvoeren, verdwijnen er ook taken bij ondersteunende afdelingen.

Om verdere kosten te besparen, was eerder dit jaar al aangekondigd dat de kantoororganisatie van het Bisdom komende maand teruggaat van drie naar twee panden en op termijn in z’n geheel op één locatie in Roermond zal worden gehuisvest. Welke locatie dat zal zijn, is nog niet bekend. Het besluit daarover wordt in de loop van volgend jaar genomen.

Toekomstperspectief 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond betreurt het zeer dat hij afscheid moet nemen van toegewijde mensen die zich jarenlang voor het Bisdom en de Parochies hebben ingezet. Maar volgens hem is er op dit moment helaas geen andere mogelijkheid dan ontslag. Mgr. Smeets geeft aan de Kerk van de toekomst vooral te zien als een gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het Bisdom op de achtergrond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste opdracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen ligt – onder leiding van de Bisschop – vooral in de Parochies. Daarbij zal zowel door het Bisdom als de Parochies gezocht moeten worden naar nieuwe en meer structurele bronnen van inkomsten voor de Kerk.

Bron: Bisdom persbericht/L1/Mw. C.A.M. Meertens Foto: Bisdom