Italië: Bisschoppen aan de slag voor Synodaal proces

Leestijd: 2 minuten
Bovenal moeten leken meer participeren en meer verantwoordelijkheid krijgen
Vrijdag 26 maart 2021-06:31- Bron: KNA- Foto: PB
 -Rome- Het Synodale proces dat door de Paus in Italië wordt gewenst, zal voor de Katholieke Kerk aldaar, in tegenstelling tot Duitsland, meer een methodische hervorming zijn dan een inhoudelijke. Dat blijkt uit de slotverklaring van de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie van gisteren.

Het proces zal bijzonder belangrijk zijn gezien de moeilijke sociale en economische situatie waarin veel Italianen zijn geraakt als gevolg van de pandemie. Met het oog op deze uitdaging is het Synodale pad een aanzet en een kans om sociale wederopbouw te stimuleren en te begeleiden. Het wordt tijd dat de Bisschoppen ‘vastgeroeste’ patronen opgeven en niet terugvallen in herhaling, daarvoor zijn de tijden te veel veranderd.

Wij hebben het altijd zo gedaan

De tijd van “wij hebben het altijd zo gedaan”, is voorbij. In januari riep Paus Franciscus de vertegenwoordigers van de Bisschoppenconferentie op om eindelijk een Synodaal proces in Italië te beginnen opdat de Kerk van onder naar boven en van boven naar beneden bij de tijd gebracht wordt. Elk Bisdom en elke parochie moet daarbij betrokken worden

De verklaring van de Bisschoppenconferentie noemt (nog) geen specifieke onderwerpen. Men moet eerst goed luisteren naar alle betrokkenen nu het proces van voorbereiding is begonnen. Dit is de enige manier om erachter te komen wat waar belangrijk is. Dit kan verschillen per regio, van parochie tot parochie. Het Synodale pad moet meer dan inhoudelijk worden aangepakt. Er moet ook een nieuwe stijl komen die het gezicht van de Kerk in Italië kan veranderen en weer laten opbloeien, aldus de Bisschoppen.

Het doel is ook dat elke parochie een eigen Synodale stijl ontwikkelt. Bovenal moeten leken meer participeren en meer verantwoordelijkheid krijgen. De exacte procedures en data voor het Synodale proces zullen eind mei worden besproken tijdens de plenaire vergadering van de Italiaanse Bisschoppen.