Jezuietenpater : ” Kardinaal Woelki is mislukt”

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 10 augustus 2021 00:23 – Bron: Redactie kerk – Beeld: YT
 -Keulen- Afgelopen week dienden de Bisschoppen van den Hende (Rotterdam) en Arborelius (Stockholm) hun eindverslag over de ‘Keulse affaire’ in bij de Paus. Aan de Pontifex nu de pittige taak om er conclusies aan te verbinden.

Wat de Paus ook beslist, de Keulse Kardinaal Rainer Maria Woelki peinst er niet over om terug te treden, “want hij wil zijn falen niet onder ogen zien”, aldus Jezuïetenpater Klaus Mertes.

Deze Pater is lid van de landelijke onderzoekscommissie voor misbruikzaken en kreeg voor zijn werk het ‘Bundesverdienstkreuz’, de hoogste Duitse onderscheiding. Mertes uit felle kritiek op de omstreden Keulse Aartsbisschop Rainer Maria Kardinal Woelki. “Ik geloof dat hij niet wil aftreden, omdat hij zijn eigen fouten maar niet wil inzien”, zegt hij in dagblad ‘Augsburger Allgemeinen’. “Hij ziet zich zelf als een verlichte monarch, die alles goed wil doen en waar niets op aan te merken valt, afgezien van een paar niet noemenswaardige schoonheidsfoutjes.”

Woelki is in de omgang met misbruikzaken en de slachtoffers volledig mislukt, zegt de 66-jarige Mertes. De vraag is nu, of ook de beide Apostolische Visitatoren, die in juni door de Paus naar Keulen werden gestuurd, dit ook zo zien. Wanneer Paus Franciscus Woelki in zijn ambt laat, zal het vertrouwen onder de bevolking verder afnemen, óók het vertrouwen in het Vaticaan. “Het gaat ook om de ‘erfenis’ van zijn voorganger, Kardinaal Meisner, waartoe ook Woelki behoort en dat graag zaken onder het tapijt veegde en dat nauw met het Vaticaan was verbonden.”

Mertes: Marx’ geste was uiterst opmerkelijk

Uiterst opmerkelijk vindt Pater Mertes dat de Aartsbisschop van München Reinhard Kardinaal Marx onlangs naar de parochie Garching an der Alz toog, om ter plaatse excuses voor de omgang met de misbruikpleger Priester Peter H. te vragen. Peter H. was in zijn eentje 20 jaar lang in Garching an der Alz werkzaam als Pastoor. Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI, had in 1980 als Aartsbisschop van München- en Freising, met de verhuizing van de Priester naar zijn Aartsbisdom ingestemd. Voorwaarde was wel dat H. in therapie zou gaan.

Jezuïetenpater Mertes zegt over de vraag om excuses van Marx: “Marx heeft daarmee ook ‘de beschermende hand’ weggenomen, die tot op heden over Joseph Ratzinger, de inmiddels emeritus Paus Benedictus XVI, werd gehouden.” Het beeld van Ratzinger als, doortastend optredend tegen misbruik, heeft een flinke deuk opgelopen. Voorts zegt Mertes: “Ik geloof dat Kardinaal Marx in Garching oprecht om excuses heeft gevraagd – en niet alleen uit tactische overwegingen als voorschot op de uitkomst van een misbruikonderzoek waartoe hij zelf opdracht gaf en waarvan eind dit jaar het eindverslag openbaar zal worden gemaakt.” Op de vraag, waarom de Kardinaal niet al veel eerder zo’n radicale stap nam, zegt Mertes: “Omdat macht, belangen en loyaliteiten ook een rol spelen op de achtergrond. Het falen van Ratzinger leidt direct tot aan de top van de wereldkerk.”

Klaus Mertes heeft in 2010 als Rector van het Berlijnse Jezuïetengymnasium, het Canisius-college, misbruikzaken openbaar gemaakt en daarmee een vloedgolf aan onthullingen veroorzaakt.