Justinus de Martelaar

Leestijd: < 1 minuut
Donderdag 1 juni 2023 – 06:00 uur – Bron: Redactie Kerk/wiki/RKDC – Beeld: Publiek domein

Vandaag herdenkt de Kerk, Justinus de Martelaar, ook wel Justinus Martyr. Hij was een vroegchristelijke apologeet, die leefde van 100/114 tot ca. 165.

Justinus was een bekeerde heiden (niet-Jood) en werd een belangrijke apologeet. Wat wij over zijn leven weten, komt hoofdzakelijk uit zijn eigen geschriften. Hij is geboren in het huidige Nablus in Palestina.

Op zoek naar de waarheid

Als jonge man bezocht hij diverse filosofische scholen, op zoek naar de waarheid. Op een dag was hij aan het mediteren, mogelijk aan de kust te Efeze. Daar ontmoette hij een vreemdeling die hem de zwakheid van alle filosofische stelsels aantoonde, en op de profeten van de Hebreeuwse Bijbel wees. Justinus, die al eerder onder de indruk was gekomen van de moed van vervolgde Christenen, ging over tot het Christendom.

Hij trok rond in een filosofenmantel, lerend dat hij in Christus een meer perfecte filosofie bezat. Hij gaf les te Efeze en te Rome.

Executie

Rond 165 werd hij in Rome vanwege zijn Christelijke overtuigingen berecht door een rechtbank. Dit proces eindigde in de veroordeling en executie van Justinus. Tegen de Joden zei hij: “jullie hebben het toppunt van jullie verdorvenheid bereikt in de haat tegen de rechtvaardige die jullie hebben gedood”.