Kabinet wil woord ‘moeder’ schrappen, SGP woest

Leestijd: 2 minuten
Maandag 4 maart 2024 ~ 06:21 uur ~ Bron: Redactie Binnenland/ADN ~ Beeld: Mintchipdesign

-‘s Gravenhage- Voortaan zal in het bevolkingsregister het woord ‘moeder’ vervangen worden door  ‘ouder uit wie het kind is geboren’, althans dat wil het demissionaire kabinet. De strengst christelijke partij in ons land, de SGP, is woest: eerder gaf het kabinet zelf aan dat zo’n aanpassing ‘niet wenselijk’ was.

Het SGP-Kamerlid André Flach zegt, dat het ‘een uiterst gevoelige wijziging’ door het kabinet wordt ‘weggemoffeld’. De wijziging staat namelijk in een zogenoemde verzamelwet, een wet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan bestaande wetten worden gedaan. Het hierbij vooral om ‘verschrijvingen’, ‘gebreken’ en ‘onjuiste verwijzingen’ die worden rechtgezet – zo wordt bijvoorbeeld een puntkomma veranderd in een komma.

In de ambtelijke adviezen aan de minister over het wetsvoorstel staat onder het kopje ‘politieke context’ dat het ‘niet in de lijn van de verwachting’ ligt dat ‘dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden’. ‘Het wetsvoorstel bevat enkel technische wijzigingen,’ schrijven ambtenaren aan CDA minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken.

Flach spreekt echter van ‘een verregaande inhoudelijke wijziging’. “Het is buitengewoon kwalijk dat de regering deze aanpassing in een verzamelwet heeft verstopt.” De SGP’er wil een debat met De Jonge.

De wijziging is het gevolg van een eerdere aanpassing van het besluit burgerlijke stand uit 2022. Toen werd er een uitzondering mogelijk voor transgender personen die een kind krijgen, bijvoorbeeld iemand die nog wel de biologische geslachtskenmerken heeft van een vrouw, maar juridisch al als man staat geregistreerd. In dat geval komt op de geboorteakte geen ‘moeder’ te staan, maar ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Sander Dekker, destijds minster voor Rechtsbescherming, schreef dat het ‘niet proportioneel is’ om het afstammingsrecht ‘verdergaand aan te passen’. “De ouder uit wie het kind geboren wordt, is in vrijwel alle gevallen een vrouw.”

Het kabinet vindt nu dat ook in de Wet basisregistratie personen ‘een sekseneutrale terminologie’ moet worden gehanteerd, vandaar de aanpassing. Volgens Flach is dat juist in tegenspraak met eerdere uitspraken van het kabinet. Hij wijst erop dat het kabinet in 2021 nog schreef dat ‘het schrappen van de aanduiding ‘moeder’ (en ‘vader’) niet wenselijk’ is.

De SGP hecht vanwege haar christelijke grondbeginselen zeer aan het gebruik van het woord ‘moeder’. Volgens Flach wordt er al ‘eeuwenlang’ gekozen om in wetten de moeder te koppelen aan het kind. “De meest directe lijn naar het kind is tenslotte via de moeder.” Flach ziet ‘een ideologische agenda’ in de voorgestelde wijziging. “Dit staat symbool voor een bredere beweging die vindt dat woorden als man, vrouw, vader en moeder weggedrukt moet worden uit het publieke domein.”