Kans dat Notre-Dame gered kan worden steeds kleiner

Leestijd: 2 minuten -PARIJS- (ADN) De afgelopen Kerstdagen kon Kerstviering voor het eerst in meer dan twee eeuwen niet in de Notre-Dame plaatsvinden.

Rector Patrick Chauvet is daarover diep bedroefd, maar nog verdrietiger is hij over de toekomst van de Kathedraal, die in april zwaar verwoest werd door een felle brand. Chauvet zegt dat het monument thans zo fragiel is dat er 50 procent kans is dat het niet meer gered kan worden.

Het was deze Kerst de eerste keer sinds 1803 dat er geen Nachtmis kon plaatsvinden. De spits van het 12e-eeuwse gotische monument stortte tijdens de verwoestende brand op 15 april dit jaar volledig in en ook de dakconstructie werd volledig verwoest. Nu het dak de stenen constructie niet meer stabiel kan houden, zijn de gewelven cruciaal om het monument staande te houden, maar ook die zijn zeer kwetsbaar.

De gewelven worden bedreigd door steigers die voor de brand in de Kathedraal waren opgebouwd vanwege een renovatie. “Wij moeten de steigers volledig verwijderen om het gebouw veilig te kunnen maken”, aldus Chauvet tijdens een personferentie naar aanleiding van de Kerstavondviering in een nabijgelegen kerk.

Er is 50 procent kans dat de Kathedraal gered kan worden. Er is echter ook 50 procent kans dat de steigers op de drie gewelven vallen als we ze verwijderen.” Chauvet noemt het veilig verwijderen van de steigers, zonder de Kathedraal verder te beschadigen of andere problemen te veroorzaken, het moeilijkste onderdeel van het opruimwerk.

Volgens de Priester-rector kan de eigenlijke restauratie daardoor niet voor 2021 beginnen, daarna zal het nog zeker drie jaar duren voor het Kerkgebouw weer veilig genoeg is om te openen voor het grote publiek. De volledige restauratie zal nog een aantal jaren duren.
Dat is een heel ander verhaal dan dat van de Franse President Emmanuel Macron, die had het voornemen om de restauratie tegen 2024 af te hebben omdat in dat jaar in Parijs de Olympische Spelen plaatsvinden. Experts hebben destijds echter al hun bedenkingen geuit bij die timing van de president en dat lijkt nu ook uit te komen.

Dan is er nog de geldelijke kwestie. De hele zaak nu in ogenschouw nemend komen de kosten al fors hoger uit dan aanvankelijk begroot. Alsof dat nog niet ernstig genoeg is, blijkt ook nog eens dat veel van het, op de avond van de brand, toegezegde geld van sponsoren, particulieren en bedrijfsleven niet of maar mondjesmaat binnenkomt.

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Notre Dame verandert in Notre Problème.