Kanunnik Mgr. dr. Ben Janssens overleden

Leestijd: 2 minuten -MAASTRICHT- Kanunnik, moraaltheoloog en Emeritus-Pastoor Mgr. dr. Ben Janssens is afgelopen vrijdag te Maastricht overleden. Mgr. Janssens was al geruime tijd ziek. De uitvaart is vrijdag 9 augustus vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Lees verder onder de foto

 

Mgr. dr. Hubertus Guillaume Martinus (Ben) Janssens werd op 7 maart 1944 in Papenhoven geboren. Op 6 september 1970 werd hij Roermond tot Priester gewijd. Daarna kreeg Janssens een opdracht tot een studie systematische theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Deze sloot hij in januari 1976 af met promotie.

Met ingang van 1 mei 1975 werd Janssen benoemd tot Kapelaan aan de parochie O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming (Sterre der Zee) in Maastricht. Met ingang van 25 juli 1981 werd hij benoemd tot Pastoor van de Parochie H. Nicolaas in Guttecoven, met verdere voortzetting van de theologische studie.

Vanaf 1 september 1984 ging hij aan de slag als docent dogmatiek en fundamentele theologie aan het Grootseminarie Rolduc. Van 16 mei 1987 tot 1 juni 1988 was Janssens tevens assistent van de Parochie H. Hart van Jezus in Haanrade en aansluitend werd hij benoemd tot Pastoor van deze Parochie. Deze functie bekleedde hij naast zijn docentschap tot 1 september 1991.

Van 1 september 1991 tot 15 september 1993 had Janssens tevens een benoeming als rector van het Pauselijk instituut MEDO in Rolduc. Van 5 oktober 1993 tot 1 september 1994 was hij ook inwonend docent en staflid van het Grootseminarie Rolduc. Bovendien werd hij benoemd tot staflid van de opleiding voor permanent Diakens.

Van 1 september 1994 tot 1 januari 2009 was Janssens Pastoor van de Parochie H. Lambertus in Bingelrade en de Parochie H. Gertrudis in Jabeek. Ook werd hij benoemd tot docent van de catechistenopleiding Kairos, het Theologisch Instituut Rolduc en was hij docent aan het St.-Janscentrum in Den Bosch. Met ingang van 17 september 1999 werd Janssens benoemd tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel. Van 1 januari 2002 tot 1 maart 2008 was hij bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumenische aangelegenheden. Op 29 juni 2002 heeft Mgr. Frans Wiertz aan hem meegedeeld dat Paus Johannes Paulus II hem had benoemd tot Kapelaan van de Heilige Vader.

Mgr. Janssens ging op 1 maart 2009 met Emeritaat, maar bleef docent aan het Grootseminarie Rolduc. De laatste jaren woonde hij in Maastricht, waar hij zijn Priesterdiensten aanbood in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

Op donderdag 8 augustus 2019 is vanaf 16 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mgr. Janssen te nemen in de Basiliek van O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming in Maastricht, waar om 19 uur een avondwake is. Op vrijdag 9 augustus 2019 is in deze Basiliek om 11 uur de plechtige uitvaartmis. De begrafenis is vanwege onvoorziene verkeersomstandigheden in besloten kring op het kerkhof van St.Pieter Op de Berg.

Bron/foto: Bisdom