Kardinaal Eijk wil dat Paus Vlaamse bisschoppen tot de orde roept vanwege zegen homoparen

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 29 september 2022 – 06:23 – Bron: Redactie kerk/Daily Compass – Beeld: PB
  -Utrecht- Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, is van mening dat zijn Vlaamse collega’s recht tegen de kerkleer ingaan nu zij het zegenen van homoparen mogelijk maken. Hij wil dat Rome maatregelen neemt. De Nederlandse bisschoppenconferentie reageerde opmerkelijk genoeg niet, tot gisteren, toen kardinaal Wim Eijk zijn kritiek uitte op Amerikaanse conservatieve website ‘The Daily Compass

In België kunnen binnenkort homoparen voor een zegenbede over hun relatie terecht in de eigen parochiekerk. Het Vaticaan stond het nog niet toe, maar omdat bepaalde zaken, anno nu, niet meer kunnen worden tegengehouden, besloten kardinaal Jozef De Kesel en zijn Vlaamse collega-bisschoppen, er alvast toe over te gaan. Deze beslissing kan als een unicum in de Moederkerk worden gezien. De Belgen zijn daarmee hun Duitse collega’s voor, die willen eenzelfde vorm van zegening en wel zo spoedig mogelijk.

Opmerkelijke stap

De Vlaamse bisschoppen namen de opmerkelijke stap om de zegening van paren van hetzelfde geslacht toe te staan ​​op basis van hun interpretatie van bepaalde passages uit Amoris Laetitia ( AL ), de postsynodale exhortatie die paus Franciscus uitbracht na beide synodes over het gezin in respectievelijk 2014 en 2015 . Daarin stelt paus Franciscus onder meer dat “ieder mens, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, in zijn of haar waardigheid moet worden gerespecteerd en met respect moet worden verwelkomd”.

Risico

Eijk is van mening dat het toestaan ​​van zegeningen van homoparen het grote risico met zich meebrengt dat zegeningen worden gedevalueerd en dat de leer van de Kerk over de moraal van het huwelijk en seksuele ethiek wordt ondermijnd. Volgens Eijk gaat de verklaring van zijn collega’s in Vlaanderen niet alleen in tegen de leer van de kerk, maar ook tegen een verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 2021 die het zegenen van homoparen uitdrukkelijk verbood.

Een reactie van het Vaticaan is nog uitgebleven, maar overleg zal er zeker komen, want het Ad-liminabezoek van de Belgische bisschoppen, oorspronkelijk voorzien voor begin februari 2022 en verplaatst naar eind september, zal plaats vinden van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november 2022. Dat gebeurt op verzoek van de Vaticaanse autoriteiten. De Paus en de Belgische bisschoppen zullen geen gebrek aan gespreksstof hebben.