Kardinaal: Priester moet ‘mensenmens’ zijn en niet louter kerkfunctionaris

Leestijd: < 1 minuut
  -München- Volgens Kardinaal Reinhard Marx uit München moeten Priesters dicht bij de mensen en hun zorgen en behoeften staan.

Bij een Priesterwijding afgelopen weekeinde in Planegg bij München benadrukte hij dat het belangrijk is dat een Priester niet alleen als kerkelijk functionaris optreedt die de Mis volgens de riten kan opdragen en er trots op is alles liturgisch goed te doen. Nee, het is veeleer een kwestie van een herder te zijn “die met zijn kracht en zijn grenzen op de noden van mensen ingaat, in het leven van alledag”. Een ‘mensenmens’ dus.

Marx: “De Priester moet een man van troost zijn, niet door alles op zichzelf te concentreren, maar door een boodschapper en teken van moed en troost te zijn in de Eucharistie. Hij moet optreden als hoofd van de gemeenschap, maar met een duidelijke oriëntatie op Jezus en als dienaar zijn plicht doen”.