Kardinaal Tobin: Geen probleem als Katholiek stemt op Biden

Leestijd: < 1 minuut

“Ik zie voor Katholieken geen problemen, wanneer zij met een zuiver geweten op de heer Biden stemmen”

-Washington- (1010WINS/KNA) VS-Kardinaal Joseph Tobin uit Newark heeft zijn uitspraken met betrekking tot Presidentskandidaat Joe Biden toegelicht.

Zijn positieve uitingen moeten niet gezien worden als stemadvies, aldus de officiële verklaring van zijn Bisdom.

Hij wilde alleen herinneren aan de burgerplicht om te gaan stemmen. De in 2017 door Paus Franciscus tot Kardinaal gecreëerde Tobin, die ook lid is van de economische raad van het Vaticaan, zei dinsdag in een online-podiumdiscussie: “Ik zie voor Katholieken geen problemen, wanneer zij met een zuiver geweten op de heer Biden stemmen”. Geen van de deelnemende politieke partijen vertegenwoordigt de volledige Katholieke leer. Wel heeft hij zelf gewetensproblemen wanneer hij op Donald Trump zou stemmen.

Abortus

Tobins uitlating staat in schril contrast met de houding van veel conservatieve Bisschoppen, die proberen het thema abortus tot een uitsluitingscriterium te maken. De Katholiek Biden is volgens eigen zeggen persoonlijk tegen abortus, maar ondersteunt wel de legale mogelijkheid voor vrouwen naar legale zwangerschapsonderbreking.

Begin september had Joseph Strickland, Bisschop van de VS-Diocese Tyler in Texas, lovende woorden over een video van een Priester, waarin Katholieken worden gewaarschuwd om niet op Joe Biden en de Democraten te stemmen: “Men kan niet Katholiek en Democraat zijn”, aldus de Priester in de video. Voorts noemde de Priester het verkiezingsprogramma van de Democraten zondig.

De kerk heeft de plicht, “immorele politiek te veroordelen”. Zij, die abortus goedkeuren, zijn “verdoemd”; hen zal “de toegang tot de Hemel worden ontzegd”. In de USA mogen geestelijken, op grond van bijzondere voorrechten van kerken als liefdadigheids-organisaties, geen expliciet stemadvies geven.