Kardinaal Zen uit kritiek op Synode

Leestijd: 3 minuten

 SCHERPE KRITIEK OP HET FEIT DAT LEKEN STEMRECHT HEBBEN

Donderdag 5 oktober 2023 -12:35 uur – Bron: Redactie Kerk – Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad- Vlak voor het begin van de Synode heeft Kardinaal Joseph Zen een brief geschreven aan Kardinalen en Bisschoppen waarin hij ernstige zorgen uit. De emeritus-Bisschop van Hong Kong pleit voor veranderingen in het reglement van orde van de Synode, maar ook voor moedige debatten over de echte kwesties die ter discussie staan.

De brief, gedateerd 21 september, de feestdag van de Apostel Matteüs, beschuldigt de organisatoren van de Synode ervan de agenda te manipuleren en op te leggen in plaats van een authentiek Kerkelijk discours toe te staan.

Kardinaal Zen onderzoekt het theologische raamwerk van synodaliteit, op basis van een document dat onlangs is gepubliceerd door de Internationale Theologische Commissie, getiteld ‘Synodaliteit in het leven en de missie van de Kerk’, waarin wordt benadrukt dat synodaliteit fundamenteel gaat over gemeenschap en participatie van alle leden van de Kerk in het leven en de missie van de Kerk.

De kardinaal spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de voorbereidingsmaterialen voor de Synode nauwelijks verwijzen naar dit belangrijke document dat door het Vaticaan is goedgekeurd.

Volgens Zen staat er niets minder op het spel dan de kwestie van de positie van de Bisschoppen, en deze is gebaseerd op de theologische grondslagen van het Tweede Vaticaans Concilie.

“Het verbijstert mij dat aan de ene kant mij wordt verteld dat synodaliteit een constitutief onderdeel van de Kerk is, maar aan de andere kant wordt mij verteld dat dit is wat God van ons verwacht in deze eeuw (als nieuwigheid?).”

 

Zen is nog meer verbijsterd en bezorgd door de suggestie dat de dag eindelijk is aangebroken waarop de piramide op zijn kop zal worden gezet, dat wil zeggen dat de hiërarchie zal worden ingehaald door de leken.

Paus Franciscus gebruikte het beeld van een “omgekeerde piramide” in een belangrijke toespraak in 2015 bij gelegenheid van de 50e verjaardag van de oprichting van de Bisschoppensynode. De Heilige Vader beschreef de rol van de apostel Petrus als de “rots” waarop de Kerk werd gegrondvest, en zei: “In deze Kerk wordt het hoogste punt gevonden als in een omgekeerde piramide onder de basis.”

Met betrekking tot het besluit om stemrecht aan leken te geven, schrijft de kardinaal: Als ik een van de leden van de Synode zou zijn, zou ik mij er krachtig tegen verzetten, omdat dit besluit het karakter van de Synode radicaal verandert, dat Paus Paulus VI had voorzien als een instrument van Bisschoppelijke collegialiteit, hoewel, in de geest van synodaliteit, de leken worden toegelaten als waarnemers – met de mogelijkheid om zich te uiten.

“Het geven van stemrecht aan leken lijkt misschien de sensus fidelium te respecteren, maar zijn zij er zeker van dat deze uitgenodigde leken trouw zijn? Dat deze leken tenminste naar de Kerk blijven gaan? In feite zijn deze leken niet door het volk van God als deelnemers gekozen”, schrijft Zen.

De Kardinaal zegt tegen de Bisschoppen dat zij op zijn minst moeten vragen dat de stemmen van de Bisschoppen en die van de leken afzonderlijk worden geteld. Zelfs de Duitse Synode deed het tenslotte.

“Deze brief die ik schrijf is vertrouwelijk, maar het zal niet gemakkelijk zijn om hem geheim te houden voor de media. Ondanks mijn leeftijd heb ik niets te winnen en niets te verliezen. ‘Ik zal blij zijn dat ik heb gedaan wat volgens mij mijn plicht is.”

De Chinese Kardinaal beschuldigt de organisatoren ervan eerlijke en open debatten te vermijden. Hij benadrukt dat alleen door zo’n solide dialoog – vergelijkbaar met die van het Tweede Vaticaans Concilie – de Heilige Geest werkelijk kan handelen.

“Het lijkt mij dat er tijdens Vaticanum II, voordat er een vrijwel unanieme conclusie werd bereikt, veel tijd werd besteed aan levendige discussies. Daar handelde de Heilige Geest. ‘Degenen die discussie vermijden, vermijden de waarheid’, schrijft Zen.

“En onthoud: Ik weet dat de Heilige Vader op de Synode over het Gezin de voorstellen van verschillende Kardinalen en Bisschoppen juist met betrekking tot de procedure heeft afgewezen. Als u echter op respectvolle wijze een petitie indient die door talrijke ondertekenaars wordt gesteund, kan deze worden aanvaard. Je hebt in ieder geval je plicht gedaan. “Het aanvaarden van een onredelijke procedure zou neerkomen op het veroordelen van de Synode tot mislukking.”

De 91-jarige Kardinaal besluit met een oproep tot gebed aan zijn collega-Bisschoppen en Kardinalen.