Kardinalen Burke en Brandmüller: “Homosexuele netwerken” zijn het grote kwaad

Leestijd: 3 minuten  Kort voor aanvang van de Anti-Misbruik-Top in het Vaticaan is op internet een open brief (zie onder dit artikel) gepubliceerd, die werd geschreven door twee Kardinalen. De brief keert zich tegen de stelling van Paus Franciscus dat klerikalisme de hoofdoorzaak is van seksueel misbruik in de Katholieke kerk. “Maar de echte reden hiervoor is niet het misbruik van macht door Priesters, maar het zich afkeren van de waarheid van het evangelie”, aldus de inhoud van de brief die dezer dagen aan de media werd aangeboden. De auteurs zijn de Amerikaanse Kardinaal Raymond Leo Burke (70) en de Duitse emeritus Kardinaal Walter Brandmüller (90).

Volledig in strijd zijn met de ‘natuurlijke en goddelijke morele wet’ is ‘in werkelijkheid de wortel van alle kwaad dat bepaalde kringen in de kerk in het verderf heeft gestort’, zeggen zij. De brief aan de deelnemers van de Bisschoppenconferenties over de hele wereld pleit ervoor dat niet alleen het misbruik van kinderen de oorzaak is van de crisis. “Dit is zeker een gruwelijke misdaad, vooral wanneer het wordt gepleegd door Priesters,” aldus de Kardinalen. Niettemin gaat het veel meer om ‘het echte en grotere kwaad, namelijk dat van homoseksuele netwerken binnen de Kerk’. Deze zouden zich hebben verschanst achter een beschermende muur van medeplichtigheid en zwijgen in de Kerk.

Burke en Brandmüller behoren tot de vier Kardinalen die in de zomer van 2016 kritische vragen (“Dubia”) naar paus Franciscus hebben gestuurd met betrekking tot zijn publicatie “Amoris laetitia” over het huwelijk en het gezinsleven. Zij waren vooral bezig met de vraag of hertrouwde gescheiden mensen tot de Heilige Communie kunnen worden toegelaten of niet. In de nu gepubliceerde brief wordt erop gewezen dat de Heilige Vader hier nog steeds niet op heeft gereageerd. In de ogen van de Kardinalen is dit een “uitdrukking van een algemene geloofscrisis”. De deelnemers aan de Anti-misbruik-Top worden opgeroepen in de open brief om te getuigen van de ‘enige en onverkorte leer van de kerk’.

Paus Franciscus heeft van donderdag tot zondag in het Vaticaan een wereldwijde bijeenkomst bijeengeroepen over misbruik en kinderbescherming in de Rooms Katholieke kerk. De conferentie wordt bijgewoond door de voorzitters van alle Bisschopsconferenties, waaronder ook geunieerde Oosterse Kerken, evenals 22 mannelijke en vrouwelijke Religieuze leiders. Bovendien zijn de leiders van 14 Vaticaanse ministeries en individuele slachtoffers van misbruik uit alle delen van de wereld hierbij betrokken. (XC)

Medebroeders,

Door diepe zorg bewogen richten wij ons tot u.

Veel gelovigen in heel de wereld hebben als het ware hun kompas verloren. Zij stellen zich de angstige vraag: waarheen drijft de Kerk?

Het baart zorg als we zien dat men bij de seksschandalen probeert het eigenlijke kwaad slechts in het misbruik van kinderen te zoeken. Dit is zeker een afschuwelijke misdaad, met name wanneer het door priesters begaan wordt. Desondanks gaat het daarbij veel meer om het omvangrijke kwaal van de homoseksuele netwerken die zich achter een beschermende muur van medeplichtigheid en stilzwijgen in het hart van de Kerk hebben uitgebreid. Een verschijnsel dat in een sfeer van materialisme, hedonisme en relativisme wortelt waarin het bestaan van een absolute, zonder uitzondering verplichtende moraalwet openlijk ter discussie wordt gesteld.

Voor het seksueel misbruik, zegt men, zou “klerikalisme” verantwoordelijk zijn. Maar de echte oorzaak daarvoor is geen machtsmisbruik van priesters, maar een afkeer van de waarheid van het Evangelie. De zelfs publiek geuite oppositie in woord en daad tegen de natuurwet en tegen de goddelijke zedenwet is in werkelijkheid de wortel van het kwaad dat bepaalde sectoren van de Kerk corrumpeert.

Desondanks blijven kardinalen en bisschoppen in het zicht van deze situatie zwijgen. Zult u ook, medebroeders, zwijgen, als u nu op 21 februari in het Vaticaan samenkomt? Wij behoren tot degenen die in 2016 aan de heilige vader onze vragen (“dubia”) rond “Amoris Laetitia” hebben voorgelegd. Vandaag de dag is het zo, dat de “Dubia” niet alleen geen antwoord hebben gekregen maar als een uitdrukking van een algemenere geloofscrisis naar voren treden. Daarom moedigen wij u aan uw stem te verheffen om de onverkorte leer van de Kerk in woord en daad te bewaren en te bevestigen. Bidden wij de Heilige Geest om de Kerk bij te staan en de herders te verlichten. Een moedige daad die helderheid verschaft, is nu dringend noodzakelijk. Wij vertrouwen op het woord van de Heer, die beloofd heeft: “Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde van de wereld.”(Mt. 28, 20)

met broederlijke groet

Walter Kardinaal Brandmüller

Raymond Leo Kardinaal Burke

Bron: KTV/ADN Foto: wikimedia/4 dubia kardinalen