Katholieke bisschoppen in Rusland zien wereldvrede in groot gevaar

Leestijd: 2 minuten

 “Niets gaat verloren met vrede, maar alles kan verloren gaan door oorlog”

Vrijdag 30 september 2022 – Bron: KNA – Beeld: PB
 -Moskou- De Katholieke bisschoppen in Rusland hebben een dringende oproep gedaan richting Poetin om oorlog niet als middel te gebruiken om conflicten op te lossen. Aanleiding is de recente gedeeltelijke mobilisatie van de Russische president Vladimir Poetin voor de oorlog in Oekraïne.

De confrontatie in buurland Oekraïne is “een grootschalig militair conflict geworden” met tienduizenden slachtoffers, meldt de bisschoppenconferentie in een schrijven ondertekend door de Moskouse aartsbisschop Paolo Pezzi. Vertrouwen en eenheid tussen landen en volkeren zou worden ondermijnd en wereldvrede bedreigd.

Paus Pius XII

De bisschoppen citeren in hun schrijven ook uit een toespraak van Paus Pius XII van augustus 1939: “Niets gaat verloren met vrede, maar alles kan verloren gaan door oorlog”, waarschuwde hij kort voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Het is bekend dat regeringen in bepaalde situaties hun burgers moeten vragen om te vechten, vervolgt de brief. Maar dit is alleen toegestaan ​​voor legitieme verdediging en onder bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk is de beslissing van de individuele burger om al dan niet deel te nemen aan de oorlog een gewetenskwestie. De Russische grondwet beschermt degenen die om gewetensredenen bezwaar maken tegen het gebruik van wapens.

Keerpunt

In vier bezette Oekraïense regio’s laat Rusland de mensen stemmen over toetreding tot Rusland in democratisch onwettige en valse referenda. Tegelijkertijd wil Rusland in totaal 300.000 reservisten naar Oekraïne sturen – ongeveer twee keer zoveel als er tot nu toe naar schatting hebben gevochten. Zij zouden het keerpunt moeten brengen in de oorlog die al zeven maanden aan de gang is en allesbehalve succesvol is voor Rusland.

Rus;land wil onder meer dat een geplande grootschalige annexatie van Oekraïense gebieden wordt afgedwongen. Maar of dat realistisch is wagen militair deskundigen te betwijfelen.