Katholieke Kerk stroomt vol, dank aan Rob Jetten (D’66)

Leestijd: 2 minuten -DEN-HAAG-D66-fractieleider Rob Jetten wil dat Nederland veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar hier haalt om hier te komen werken. Hij verwijst naar „alarmerende cijfers” van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Die tonen aan dat de komende jaren minimaal 50.000 arbeids-migranten nodig zijn om openstaande vacatures in Nederland vervuld te krijgen.

Uiteraard gaat het daarbij om laagbetaalde banen waar geen Nederlander voor voelt, niet vanwege het werk, maar vanwege de schaamteloos slechte beloning. Doordat steeds meer mensen ‘flex’ moeten werken, groeit dit soort banen ook nog eens razendsnel in aantal.

De nieuwe voorman van D’66 Rob Jetten heeft de oplossing: Haal Polen en wel snel en minimaal 50.000.

Hoewel de plannen van Jetten door vele deskundigen als onrealistisch zijn bestempeld (maar dat geldt voor de meeste D’66 plannen), heeft de leider van de anti-religie-partij-pur sang wellicht vergeten welk neven- effect zijn plan heeft. Polen zijn vrijwel allemaal Rooms-Katholiek en in tegenstelling tot de lauwheid bij Nederlandse Katholieken brandt het vuur-des-Geloofs bij de Polen als een Paasvuur op eerste Paasdag.

Stel dat er daadwerkelijk 50.000 (of meer) overwegend Katholieke Polen naar ons land komen, dan zullen er op zondag heel wat lege kerkbanken worden gevuld. Nu al zorgen Poolse Missen in Eindhoven, Emmen-Erica en vele andere plaatsen voor goedgevulde Kerken. Niet alle Polen gaan naar de speciale Missen in de Poolse taal, velen gaan ook naar de Mis in de Nederlandse taal en dat aantal zal fors groeien als de plannen van Jetten doorgaan.

Wie had dat gedacht? Een paar jaar geleden vond D’66 de optie om de Bijbel, als haatzaaiend en geweld verheerlijkend boek te verbieden realistisch en nu komt wellicht, dankzij een partijleider die libertijn,anti-religieus en praktiserend homosexueel is, de leegloop van de Kerk tot stilstand ? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk ! (red)

Foto: D66-persfoto