Kerkhoven in Rome. Het is bar-en-boos

Leestijd: 2 minuten -Rome- (KNA) Wie op Allerzielen een Kerkhof in Rome bezocht, trof volgens de Italiaanse krant ‘Messaggero’ weinig rust en veel afval aan. De Romeinse begraafplaatsen zijn de laatste jaren veranderd in afvalstortplaatsen, ook een snel toenemend aantal verwaarloosde graven en afgezette gedeelten ontsieren het geheel.

Volgens de krant zijn op Rome’s belangrijkste begraafplaats Verano na het instorten van grafmonumenten in de laatste tijd, grote delen niet meer voor bezoekers toegankelijk. Op de begraafplaats Flaminio in de voorstad Prima Porta bestaat gevaar in gaten te vallen of uit te glijden op door gras overwoekerde trappen. Het ergste is echter dat de bezoekers al slalommend tussen het afval door moeten lopen. De gemeente Rome en de stedelijke afvaltransporteurs (in handen van de maffia), voeren een onophoudelijke ‘strijd’ over de vergoedingen. De gemeente wil de kosten drukken, de transporteurs protesteren daartegen door het afval bij-tijd-en-wijle helemaal niet op te halen. Ook de stad Rome zelf vervuilt in hoog tempo.

Paus Franciscus, die in de afgelopen jaren met Allerzielen deze kerkhoven óók bezocht, heeft dit jaar een bezoek aan de Priscilla-catacomben in Rome gebracht. Als Bisschop van Rome vierde hij daar de Mis.

De catacomben van de Heilige Priscilla aan de Via Salaria in Rome werden tussen de 2e en 5e eeuw aangelegd. Vernoemd zijn zij naar de Edelvrouw Priscilla, die het stuk grond schonk. De catacomben herbergen op twee lagen ongeveer 40.000 grafkelders. De ingang tot de Priscilla-catacomben ligt in een Benedictinessen-Klooster; de Zusters geven aldaar ook rondleidingen.

In 2018 alsook van 2013 tot 2016 bezocht de Paus tijdens Allerzielen Romeinse begraafplaatsen. Vorig jaar bezocht hij Laurentino; van 2013 tot 2015 Verano, en 2016 Prima Porta. In 2017 bezocht hij een Amerikaans soldatenkerkhof in het Zuid-oosten van Rome en stopte op de terugweg bij het herdenkingsmonument bij de Ardeatinische grotten. Daar had in maart 1944 de Duitse bezetter 335 Italiaanse burgers, als wraakactie voor een bomaanslag in Rome geëxecuteerd.

Foto: Pixabay