Kerkleiding en volk steeds verder uit elkaar

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 27 januari 2022 09:44 – Bron: Redactie kerk/Trouw/ADN – Beeld: PB
  -Amsterdam- De Rooms-Katholieke kerk is in Nederland nog steeds qua ledental (bijna 4 miljoen) de grootste Christelijke kerk. Rooms-Katholieken in Nederland zijn echter veel vooruitstrevender in hun doen en denken dan de kerk zelf, dat zou blijken uit onderzoek van I en O -research onder (voormalig) Rooms-Katholieken in opdracht van de oecumenische krant Trouw. Nog maar 14 procent van de belijdende Rooms-Katholieken vindt dat de kerkelijke leiding met zijn tijd meegaat.

Driekwart van de actieve gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland ziet graag dat er naast mannen , óók vrouwen in het priesterambt worden benoemd, tevens zijn zij voor het kerkelijk homohuwelijk, terwijl beide zaken in strijd zijn met de regels van de Roomse kerk. De doorsnee Katholiek heeft geen probleem met euthanasie, terwijl de kerkleiding liever palliatieve sedatie de voorkeur geeft en 65 procent van de actieve Rooms-Katholieken is voor hulp bij voltooid leven. Meer dan de helft wil af van het verbod op abortus dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk geldt.

Dagblad Trouw en I & O research ontvingen op hun enquête 894 reacties van mensen die zich als Rooms-Katholiek beschouwen en 1029 van mensen die Rooms-Katholiek zijn opgevoed maar de kerk hebben verlaten. De groep belijdende Rooms-Katholieken is volgens de onderzoekers wat betreft geslacht, leeftijd en opleiding representatief voor Rooms-Katholiek Nederland.

Geloof is uit

De actieve leden zijn bijna net zo progressief als de voormalig Roomsen. Van die laatste groep zegt een kwart dat de conservatieve opvattingen van de kerk de reden waren voor vertrek. Het seksueel misbruik binnen de kerk liet ook diepe sporen na: voor een kwart was dat de reden om zich uit te schrijven. Maar de belangrijkste reden is dat mensen niet meer geloven.

Opmerkelijke cijfers bij jonge Katholieken. Rooms-Katholieken onder de 35 jaar zijn conservatiever dan 65-plussers ten aanzien van het celibaat. Ook geloven zij vaker in de hel. De steun voor de kerk is het grootst in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 49 jaar, waar een derde achter de bisschoppen staat. Financieel zijn de bisschoppen het beste af bij de oudere generatie, hun bijdrage aan de kerk is het grootst.

Overeenkomst

Van alle ondervraagde Katholieken is de overgrote meerderheid het op één punt helemaal eens met de bisschoppen: de toekomst van de kerk ziet er zeer somber uit. Een kwart verwacht zelfs dat de kerk over 25 jaar geen rol van betekenis meer speelt.