Kerkuittreding Duitsland neemt dramatische vormen aan

Leestijd: 2 minuten

400.000 Katholieken minder dan vorig jaar – dat is de trieste balans van de Duitse Kerkelijke statistieken over 2019. Nog nooit traden zo veel mensen uit, steeds minder mensen ontvangen de noodzakelijke Sacramenten. Tijd voor een nieuwe reformatie?

 

-BERLIJN- (KNA)Het aantal uittredingen uit de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland was nog nooit zo hoog als in 2019. In totaal traden in het afgelopen jaar 272.771 mensen uit de Katholieke Kerk, dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Kerkstatistieken van de Duitse Bisschoppen-conferentie (DBK). In totaal daalde het aantal Katholieken in Duitsland met iets meer dan 400.000 leden. Het aantal Katholieken in Duitsland in 2019 bedroeg 22.600.371 (2018: 23.002.128).

Het percentage Katholieken op de totale Duitse bevolking ging terug naar 27,2 procent. In 2018 was day nog 27,7 procent. “Op de vandaag gepresenteerde nieuwste Kerk-statistieken over 2019 hoeft men bepaald niet trots te zijn”, zegt de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie Bisschop Georg Bätzing. Het hoge aantal uittredingen toont aan, dat de vervreemding van Parochianen ten aanzien van een geloofsleven alleen maar is gegroeid. Een extreem hoog aantal Kerkuittredingen kende men ook in 2014. Destijds  keerden 217.000 Katholieken de Kerk de rug toe.

Kerkverlating zijn getalsmatig de belangrijkste reden voor de teruggang in leden in 2019. Een Kerkelijke begrafenis kregen 233.937 mensen, dat is 10.000 minder dan het jaar er- voor.  Nieuwe aanwas speelt getalsmatig nauwelijks nog een rol. Het aantal nieuwe inschrijvingen ging met ongeveer 5 procent terug naar 2.330, het aantal mensen dat terugkeerde in de kerk bedroeg 5.339, in vergelijking met 2018 was dat zelfs een teruggang van 15 procent. Het aantal dopen daalde met 5 procent naar 159.043.

Duidelijke teruggang bij alle aspecten van het Kerkelijk leven

Ook bij andere Sacramenten staat de Kerk in de achteruitversnelling: 10 procent minder huwelijken, 3 procent minder communicanten, 7 procent minder vormelingen. Het Kerkbezoek heeft met 9,1 procent (2018 9,3 procent) van de Parochianen een nieuw dieptepunt bereikt.

Terwijl het aantal Priesters met 300 terugliep en nu 12.989 bedraagt, kende het aantal Diakens een stijging: Met 3.335 zijn dat er acht meer dan in 2018.

Bätzing: Moedige veranderingen zijn absoluut noodzakelijk

In zijn statement zegt Bätzing, dat de Kerk door haar opdracht in crisistijden via charitatieve hulp wel degelijk zichtbaar is. Daartoe hoort ook de verkondiging van het Evangelie. “Lukt het ons deze verkondiging in onze tijd en in een taal, die nog begrepen wordt?”, vraagt Bätzing zich af. Het gaat er niet om, “een tijdgeest na te jagen, maar om de eerlijke vraag, of wij de tekenen van de tijd, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, erkennen en in het Licht van het Evangelie duiden.”

De DBK-voorzitter beklemtoont dat het noodzakelijk is dat wij overgaan tot “moedige veranderingen in de eigen gelederen”. Tijdens de grote herfstconferentie van de DBK zal er een speciale studiedag zijn, waar de Bisschoppen zich beraden over (nieuwe) ont-wikkelingen en hoe deze in de Synodalen Weg kunnen worden meegenomen.

Bätzing wijst naar de lijn die de Bisschoppenconferentie heeft uitgezet: “Na een dramatisch verlies aan vertrouwen en geloofwaardigheid moeten wij proberen, dit terug te winnen. Eerlijkheid en transparantie, antwoorden van de Kerk op de grote vragen en veranderingen van deze tijd moeten helpen, te tonen, wat centraal staat in geloof en Kerk: het aanbod van God om door het geloof het leven weer orientering te geven.”