Leek krijgt op Synode applaus als zij kritiek uit op de aanpak van de wijding van vrouwen

Leestijd: 4 minuten
Vrijdag 20 oktober 2023 -14:58 uur – Bron: Redactie Kerk/Marit Henneman – Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad- Een lekenvrouw kreeg deze week op de Synode in Vaticaanstad luid applaus voor een toespraak waarin zij de poging van sommige leden ten gunste van de wijding van vrouwen omschreef als een poging om leken te klerikaliseren.

In reactie op verschillende rapporten van kleine werkgroepen waarin werd opgeroepen tot de wijding van vrouwen, dus niet alleen tot het Diaconaat, maar ook tot het Priesterschap, betoogde de leek in haar ochtendtoespraak voor de vergadering ook dat het concentreren op de wijding van vrouwen een afleiding is van wat vrouwen in de Kerk werkelijk willen en nodig hebben.

Naast het bekritiseren van de oproepen tot de wijding van vrouwen, onderstreepte de drie minuten durende toespraak – of ‘interventie’ in het taalgebruik van de Synode – het belang van het moederschap, zowel biologisch als spiritueel, om te begrijpen wat het betekent om een ​​vrouw te zijn. Vrouw zijn vanuit een Katholiek perspectief.

Opgemerkt moet worden dat het instrumentum laboris, of leidend document van de Synode, 45 verwijzingen naar vrouwen bevat, maar de term ‘moeder’ slechts twee keer vermeldt, beide alleen in de context van voorbeden tot de Heilige Maagd Maria.

Militant

Eén deelnemer beschreef de toespraak als ‘diepgaand en reëel’ en contrasteerde deze met de presentatie van een pleitbezorger voor de wijding van vrouwen, die hij omschreef als ‘militant’. Na de toespraak van de lekenvrouw zouden veel mannelijke aanwezigen hebben moeten glimlachen… vreugde op vele gezichten, misschien opluchting bij anderen.”

Er wordt op de Synode niet alleen over vrouwen gesproken, zij doen ook actief mee, 54 vrouwen zijn aanwezig en stemgerechtigd op de Synode.

Terwijl sommige deelnemers spraken over het belang van moeders en grootmoeders bij de overdracht van het geloof, pleitten anderen voor de wijding van vrouwen tot het Diaconaat en het Priesterschap, met name deelnemers uit de Duitstalige landen.

De vrouwenochtend had ook invloed op de daaropvolgende debatten. Volgens een lid van de Synode merkten verschillende deelnemers, aan wie het specifieke onderwerp van de rol van vrouwen in de Kerk was toegewezen, op dat de toespraak van lekenvrouwen impact had op de discussiegroepen.

Wat er gebeurde onderstreept het belang dat de debatten over de mogelijkheid van de wijding van vrouwen hebben gekregen tijdens de Synode, ondanks het feit dat de organisatoren erop aandrongen dat de vergadering zich niet zou concentreren op de doctrine en leer van de Kerk.

Speculatie

In zijn openingstoespraak voor de Synode, gehouden op 4 oktober, suggereerde Paus Franciscus dat het focussen op kwesties als de wijding van vrouwen meer een kwestie van speculatie in de media was dan een aandachtspunt van de vergadering. Dat pakt dus even anders uit.

Kardinaal Robert McElroy uit San Diego schreef bijvoorbeeld in januari dat de Kerk de Synode zou moeten gebruiken om “in de richting te gaan van de toelating van vrouwen tot het Diaconaat”, iets wat de Zwitserse leek Helena Jeppesen-Spuhler steunde en omschreef als een “stap” richting vrouwen.

Verschillende leden van de Synode hebben geprobeerd de interne debatten over de wijding van vrouwen publiekelijk te bagatelliseren. Een paar dagen geleden zei de Cisterciënzer Abt-Generaal Mauro-Giuseppe Lepori bijvoorbeeld tegen verslaggevers dat, hoewel de deelnemers debateren over de toelating van vrouwen tot het Diaconaat, dit geen serieus punt van discussie was en dat de kwestie van vrouwelijke Priesters niet of nauwelijks ter sprake was gebracht.

Dinsdag zei de Australische theoloog Renee Köhler-Ryan echter in een persconferentie dat er tijdens de voorbereidingen van de Synode “te veel nadruk” was gelegd op het onderwerp vrouwelijke Priesters, die zij omschreef als een “zaak van specialisten”.

Andere leden van de Synode die -vaak anoniem- met de pers hebben gesproken, hebben benadrukt hoe dit zou kunnen leiden tot belangrijke veranderingen in de Kerk met betrekking tot de rol van vrouwen.

Bisschop Shane Mackinlay uit Sandhurst, Australië zegt erover, dat “de kwestie van de wijding van vrouwen duidelijk iets is dat universeel moet worden aangepakt. En als het resultaat zou zijn dat de Diaconale wijding open zou staan ​​voor vrouwen, zal ik zeker blij zijn”, aldus de Australische Bisschop, een van de dertien leden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het opstellen van het samenvattende document van de vergadering van 4 tot 29 oktober.

Kloosterzuster Palencia Gómez vertelde vandaag aan de media dat het feit dat zij de eerste vrouw was die een Bisschoppensynode voorzat als een van de gedelegeerde voorzitters van Paus Franciscus, een symbool was van wat komen gaat, en dat de Synode ” het voorbereiden van de weg voor toekomstige veranderingen over de rol van vrouwen in de Kerk is”.

OKK al een stap verder, vrouw als Bisschop

Waar de Rooms Katholieke Kerk nog worstelt met alle vrouwen behoudens de H. Maagd Maria, is de Oud-Katholieke Kerk al in de 21e eeuw aangekomen. De OKK kent vrouwelijke Priesters en sinds 2023 is er voor het eerst ook een vrouw tot Bisschop gekozen.

In Oostenrijk werd op 22 april de Priester Maria Kubin (58) gekozen tot Bisschop.

Zij trad in 2008 toe tot de Oud-Katholieke Kerk en werd in 2017 tot Diaken en in 2019 tot Priester gewijd. Haar wijding ontving zij zaterdag 24 juni 2023 in Wenen.

Zelf zei Kubin in de Duitse media dat vrouwen dezelfde pastorale vaardigheden hebben. “Ik geloof dat het goed is, niet alleen voor mannelijke en vrouwelijke Priesters, maar ook voor de gewone gelovige wanneer er meerdere perspectieven zijn in de Kerk. Kubin is zelf afkomstig uit de Rooms-Katholieke Kerk.