Leger Israël doodde dit jaar 28 kinderen

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 16 juni 2023 – 16:00 uur – Bron: TRF/A.A.M. van Agt – Beeld: Publiek domein
-‘s Gravenhage- Elke twee weken publiceert VN-organisatie OCHA een overzicht van de schade aan levens en eigen­dommen die het gevolg is van Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden. De meest recente cijfers betreffen de periode van 16 tot en met 29 mei.

Twee weken onderdrukking
• In die twee weken werden door het Israëlische leger vier Palestijnen gedood en 420 verwond, onder wie 41 kinderen. In de eerste 149 dagen van 2023 (tot en met 29 mei) werden in totaal 143 Palestijnen gedood en 4.519 verwond. Onder de doden zijn 28 kinderen; het jongste slachtoffer was twee jaar oud toen hij door een Israëlische militair door het hoofd werd geschoten.

• In de genoemde periode voerde het leger 118 (meest nachtelijke) invallen uit in bezet Palestijns gebied; over 2023 staat de teller op 1.558, ruim tien per dag. Daarbij vallen doden en gewonden en wordt grote schade aangericht.

• Met ondersteuning van het leger werden in de genoemde periode 48 Palestijnse huizen en andere bouwwerken gesloopt. In 2023 werden tot dusver circa 370 Palestijnse gebouwen gesloopt, waaronder scholen. Naar verwachting gaat dit najaar het tienduizendste gebouw tegen de vlakte sinds de VN de sloop in 2009 is gaan registreren.

De tweejarige Muhammad Haytham al-Tamimi werd door een Israëlische militair doodgeschoten terwijl hij met zijn vader op weg was naar familie. Hij is de jongste van 28 kinderen die in 2023 door het Israëlische leger werden gedood. © PLO Department of Public Diplomacy
Samenwerking taboe
Hoewel deze feiten de wurgende onderdrukking waaraan de Palestijnen blootstaan slechts beperkt aantonen is de centrale rol van het Israëlische leger als uitvoerder en facilitator onmis­kenbaar. Hoe je je tot zo’n leger, en het ministerie van Defensie dat het aanstuurt, moet verhouden is vastgelegd in het Nederlandse mensenrechtenbeleid, de Grondwet en internationale verdragen. Derde landen zoals Nederland hebben de plicht Israël aan te spreken op zijn daden en te manen tot respect voor de rechtsorde. Wordt daar geen gehoor aan gegeven dan resteert het verbreken van de relatie en het opleggen van sancties.

Nederland heeft dat jarenlang opzichtig nagelaten. Maar nu gaat het kabinet een forse stap verder door de militaire samen­werking met Israël juist te verdiepen.

Waar andere regimes worden bestraft vanwege hun schendingen van de rechtsorde, wordt Israël door Nederland beloond voor vergelijkbare schendingen. Let wel: de bestrijding van straffeloosheid geldt als speerpunt van het Nederlandse mensenrechtenbeleid – maar nadrukkelijk niet als het om Israël gaat. De Palestijnen betalen de prijs. Dit met steun van de Tweede Kamer die, de SP en DENK uitgezonderd een lachertje maakte van de besluitvorming.

Inmiddels ligt de kwestie in de Eerste Kamer; die moet het verdrag dat aan de militaire samenwerking ten grondslag ligt nog ratificeren. De fracties van de SP en GroenLinks hebben daarover kritische vragen gesteld. Toch is de vrees is dat politieke ideologie ook in de senaat zal prevaleren boven Palestijnse mensenrechten.