Lockdown: Naar de kerk? wat mag nog?

Leestijd: < 1 minuut

Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis, wat kan en mag er vanaf 19 december?

 Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging. Er is geen verbod op zingen.

Coronatoegangsbewijs

Gaat u naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis voor uw geloof of levensovertuiging? Dan is het coronatoegangsbewijs niet wettelijk verplicht vanwege de bijzondere (grondwettelijke) verhouding tussen kerk en staat.

Woont u daar een evenement bij, anders dan voor uw geloof of levensovertuiging? Zoals een voorstelling of een concert. Neem dan wél uw coronatoegangsbewijs mee.

Heeft u nog geen coronatoegangsbewijs? Bekijk: Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs.

Zang tijdens bijeenkomsten

Er is geen verbod op zingen.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. De koepels maken zelf afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dragen deze afspraken uit naar hun achterban.

U P D A T E: 

Een aantal PKN kerken, niet alle, heeft alle vieringen in de aanloop naar kerst en met kerst AFGEZEGD.  De RK-kerk heeft nog NIET gereageerd .